27

377 12 0

Sampai sekarang.

Aku masih ingat lagi jeritannya, rayuannya meminta tolong.

Dan aku ingat lagi bagai mana dengan kejamnya aku meninggalkan dia dalam keadaan yang sebegitu.

Sampai sekarang aku dihuni rasa serba salah.

Kerana hingga kini setiap malam dia akan membisik ditelingaku.

"To... Long.... Sela.. Matkan.. Aku.. Tolong... A... Ku"

Horror StoriesWhere stories live. Discover now