The Characters

12.2K 165 6

Enzo
-sya ang leader ng mga gangster na tinatawag na "Thunder".
-suplado, babaero, mayaman
-ang pamilya nga ang may Ari ng school.
-Half Korean and half filipino

Daniel
-isa sa miyembro ng gang na "Thunder"
-medyo tahimik, cute, mayaman
-pure Korean pero lumaki sa Pilipinas.

Renz
-isa rin sa miyembro ng gang na "Thunder".
-suplaso (kaya nga mas closed sila ni Enzo eh), mayaman
-Half Japanese half filipino

Tine
-Babaeng maiinlove Kay Enzo.
-palabang babae, simple, maganda

Jayza
-best friend ni tine
-mabait, mayaman, maganda.
-adik sa kpop

Mael
-best friend din ni tine.
-medyo mataray, mayaman rin.

Mary
-Mabait at kpop lover din
-friend ni Tine

A/N:mianhae! Konti lang characters ko ayaw ko ng marami eh nakakalito.

Accidentally In Love Wiith a GangsterWhere stories live. Discover now