The End

209 18 10


Tak další konec mé knížky, už zase :D

Knížka, kde by se strašně známý zpěvák zamiloval do normální holky se mi v hlavě už strašně dlouho odehrávala, jenom jsem nevěděla, co všechno tam dát a jak se mají seznámit, protože jsem zase nechtěla, aby do něj byla holka páv.

 A tak jsem spojila tuhle a ještě jednu knížku,  která se zabývala týranou holkou a najednou vznikla tahle, s kterou jsem docela spokojená, co vy? :3

Jako vždy, konec je tajemství :3

A připomínky a názory do komentářů :)

Tak při další knížce, která bude zítra :3

Jo a ujistěte se, že všechny mé dosavadní knížky máte přečtené, zítřejší knížka bude takový překvapení :3

Zatím Bye, Bye

Zatím Bye, Bye

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Bad BoysRead this story for FREE!