Část 47 - Oslava

184 30 1


"Copak se stalo? Udělal ti někdo něco?" vyptával se zmateně Akio.

"Navštívil mě tady táta." Odpověděla jsem přes moje slzy.

"Říkal, že moje máma nikdy neumřela, ale odešla od nás a tu noc zemřela a on, on se mi omluvil, ale já jsem pořád naštvaná, já-já nevím, co mám dělat." řvala jsem jak malý dítě.

"Nejdříve se uklidni." objal mě Akio. Nemohla jsem se ještě ani postavit, moje nohy se ani nepohnuly.

"Už tu není, dobře? Už tu není." uklidňoval mě Akio, přičemž mě objímal.

"Uhm." přikývla jsem a dostala se na nohy a s ním po boku jsem se vrátila zpátky.

"Nicol? Ty jsi brečela? Jsi v pořádku?" ptala se mě Emma.

"Už jo." uchechtla jsem se.

"Jen mi prosím někdo ukažte záchod." "Tam." ukázal mi Noah a já tam rychle šla. Omyla jsem si obličej a šla do té místnosti, kde se už slavilo.

Pití tam jelo všude.

"Pojď se taky napít Nicol!" vyjekla úplně opilá Emma. Byla jsem na záchodě jenom tři minuty!

"Ona pít nebude." oznámil Akio. "Proč ne?" namítla jsem. "Ještě ti nebylo 18." "Emmě taky ne." zasykla jsem. "Emma není moje holka." řekl. "Achjo." sedla jsem si na gauč.

"Tady." podala mi nenápadně skleničku Coco. "Děkuju." napila jsem se s ní.

"Co? Co jsem říkal!" vyjekl Akio.

"Ale no tak nech jí. Nejsi její rodič." začali mě všichni obraňovat.

"Jestli ti bude blbě, bude mi to jedno." povzdychl si Akio.

"Jej!" vyjekla jsem nadšeně. 

Nikdy jsem alkohol nezkoušela, tak jsem ho zkusila teď a musím říct, že to zase tak špatný nebylo, stejně mi za chvíli bude 18.

Naopak byla to strašná sranda, pořád jsem se smála a zpívala jejich písničky.

"Hej Coco, jak ši še dala dohromady š tím hňupem?" řekl už napůl opilý Noah. 

"Což to řek?" řekl úplně namol Nick.

"Závidíš co!" vyjekl Nick. "To určitě!" zasmál se Noah.

"To znamená jako co!" řekla naštvaně Coco.

"Hahaha." smála jsem se tam jak zdrogovaná.

"Co se směješ!" vyjekli na mě všichni.

"Nic, jen si to tu hrozně užívám!"

Omlouvám se za hodinový zpoždění, byla jsem v kině a teď jsem přijela :/ Zatím Bye, Bye

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Omlouvám se za hodinový zpoždění, byla jsem v kině a teď jsem přijela :/ Zatím Bye, Bye

Bad BoysRead this story for FREE!