Část 34 - Řešení

201 35 8


"Dobré ráno." snažila jsem se o dobrý dojem, ale jakmile jsem viděla jeho naštvaný obličej a vedle něho stát tři naštvaný ženy, tak jsem usoudila, že to asi ani nemá cenu.

"Dobré ráno Nicol, víš, proč tu jsi?" zeptal se mě docela hrubým hlasem. 

"Vím." přikývla jsem hlavou.

"Jsi ochotná se přiznat? Jestli nevíš, tohle jsou matky těch tří dívek, které jsi působila už delší dobu trable." řekl. 

"To není pravda!" vyjekla jsem, ale po jeho hnusným pohledu se hodně rychle uklidnila. 

"Řekni prosím, jak to bylo na tvé straně." "Už od prvního ročníku, co jsem tu byla, byly ty tři na mně upnutý. Nevím proč. Dělaly mi naschvály a všechny tyhle různý věci. Potom ve druháku nastoupila Emma, což je moje dobrá kamarádka a potvrdí, že mi v tomhle pomáhala." bránila jsem se.

"Nelži nám!" zařvala na mě jedna z těch matek. Krucinál škoda, že tu nejsou ty krávy!!

"Uklidněte se prosím vás. A vaše dcery přiveďte taky." koukl se na ty matky a ona se omluvila a všechny vytáhly mobil, aby jim mohly napsat.. "Dál?" koukl se opět na mě.

"Včera, když byl ten basketbalový zápas, tak jsem ty tři potkala na záchodě. Spíše si tam na mě čekaly a obklíčily mě. Když jsem zkusila projít, daly mi facku a chtěly mi udělat i mnohem horší věci, ale Akio je zastavil." popsala jsem svůj úžasný příběh.

"Kdo je Akio?" zeptal se mě ředitel. "Je to můj kluk." odpověděla jsem mu. "Aha." povzdychl si ředitel.

"Mohla bys toho tvýho Akia zavolat sem?" zeptal se mě ředitel. "No, nemá jaksi čas." stiskla jsem pěsti.

"Tak rodiče sem prosím tě zavolej." dodal ještě učitel. "Nemám rodiče. Moje matka zemřela, když mi byli čtyři roky a můj otec je zavřený ve vězení." řekla jsem pravdu.

Tohle mě nebaví... Chci domů... Za Akiem..

Tak dneska dříve :3 Zatím Bye, Bye

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tak dneska dříve :3 Zatím Bye, Bye

Bad BoysRead this story for FREE!