Část 20 - Strach

280 38 6


"Co tím myslíš?" "Víš, už když jsem tě potkal na ulici, strašně jsi se mi zalíbila. Nebojácná, tvrdohlavá a drzá." uchechtl se, mezitím, co jsme nastoupili do výtahu.

"A co?!" naštvala jsem se. "Ne, jen jsem nečekal, že za dva dny u mě budeš bydlet." usmál se. "Myslíš, že já jo?" povzdychla jsem si.

"Ale no tak, jsi ráda." strčil do mě loktem. "Možná trošku." zasykla jsem tiše. "Co?" naklonil se ke mně. "Možná trochu!" zařvala jsem mu do ucha a vstoupila do domu..

"Ty máš ale hlasivky." šel za mnou Akio.

"Mimochodem, proč jsi Stayn?" "No, chtěli po nás, abychom se jmenovali přezdívkama. Tak jsem si vymyslel Stayn." "Ostatní mají taky?" zeptala jsem se zvědavě.

"Mají, představil jsem ti je jejich pravýma. Nickova přezdívka je Black. Noahova Death a Jecobova Jay. Jacob nad tím ani moc nepřemýšlel, prostě trochu změnil svoje jméno." řekl. "Aha." podivila jsem se. 

"Kolik je?" zeptala jsem se. "Už šest." povzdychl si Akio. "Už? Čas utíká rychle.. Hele, v kolik mám nějak vstávat? Byla jsem zvyklá vstávat o hodinu dříve, než začínala škola." "Vstaň kolem šestý, do školy to je autem půl hodiny, mělo by to nějak vyjít." usmál se na mě.

"Ano." přikývla jsem a sedla jsem si na gauč. "Nevím, jak to ve škole zvládnu." povzdychla jsem si. "Bojíš se?" "Trošku." přiznala jsem.

"Mám jít s tebou?" zeptal se mě. "Zbláznil ses? Víš, jaký poprask by to u holek byl?" vyjekla jsem na něj. "Pro tebe to udělám." uchechtl se a já zčervenala.

"Nemusíš. Jen budu doufat, že tam bude Emma."šmikla jsem rameny. "Jestli nebude, tak se stane co?" zeptal se. "To mě právě taky zajímá, ale nejspíše po mě všichni půjdou s papírem v ruce a s větou: Seženeš nám jeho podpis? " přemýšlela jsem.

"Klidně tam půjdu." trval si za svým Akio. "Je to v pohodě, nějak to zvládnu." zasmála jsem se.

"Kdyby něco zavolej." usmál se. "Uhm." přikývla jsem s úsměvem.

Je strašně ochanářský...

Já vím že pozdě, ale byla jsem pryč, tak  se onlouvám :/ Zatím Bye, Bye

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Já vím že pozdě, ale byla jsem pryč, tak  se onlouvám :/ Zatím Bye, Bye

Bad BoysRead this story for FREE!