Část 19 - Zpět

270 42 4


Koupila jsem si několikatery boty, jeany, tepláky, trička, spodní prádlo, mikiny, prostě to, co se mi líbilo a Akio za mě musel dát minimálně několik desítek tisíc.

"Nevadí ti to?" zeptala jsem se ho provinile. "Co?" ohlídl se na mě. "Že jsi za mě platil tak moc." zamumlala jsem. "Jsi moje holka, jasně, že mi to nevadí." pohladil mě po hlavě. Oba jsme museli nést dohromady tak dvacet tašek minimálně.. Naštěstí jsem si na to vzali takový ten velký vozík, takže jsme to nastrkali vše tam.

"Líbil se ti dnešní den?" zeptal se mě, když jsme se už vraceli zpátky do auta. "Byl ten nejlepší." uchechtla jsem se.

"To je dobře." usmál se. Tašky jsem dali do auta a zavřeli kufr.

"Já to klidně odvezu." řekla jsem a ochotně ten vozík dávala zpátky. "Nicol?" uslyšela jsem za zády známý hlas.

"Emmo?" koukla jsem se za sebe a Emma už na mě štěstím bez sebe skákala.

"Nicol! Viděla jsem zprávy, jsi v pořádku? Co Stayn? Prý si tě vzal do péče, jak to?" zasypala mě otázky. "Jsem úplně v pohodě, no a Akio.." zamyslela jsem se.

"Vypadá to tak... že spolu chodíme.." zasykla jsem. "To je super!!!" vyjekla a objala mě po druhý. "Nemůžu uvěřit, že tvoje první láska je Stayn z Bad Boys!!" "Pššt! Ztiš se." zakryla jsem ji rukou pusu.

"Jsem za vás strašně ráda." rozplývala se. "Ale co škola?" zeptala se. "No, vypadá to tak, že tam budu muset nějak dojíždět." povzdychla jsem si.

"Aha." řekla.

"Takže zítra do školy přijdeš?" zeptala se mě. "Určitě." usmála jsem se. "Dobře! Tak zítra ve škole!" zamávala na mě a odběhla. Já jsem se vrátila do auta.

"Kde jsi byla tak dlouho?" "Potkala jsem Emmu." usmála jsem se. "Aha." "Hele, co s tou školou? Jedou mi nějaký autobusy?" zeptala jsem se.

"Někoho ti domluvím, aby tě odvážel každý ráno." řekl mi. "To nemusíš." zakroutila jsem hlavou.

"Ale já chci. Je to v pohodě. Cokoliv budeš potřebovat zeptej se mě, jo?" usmál se na mě. "Uhm." přikývla jsem poraženě, ale i trochu bezcenně, jelikož to za mně všechno dělá Akio.

Dorazili jsme na místo a najednou přišli nějací lidé, kteří nám odnášeli tašky. 

"Klid, to jsou moji bodyguardi. Zavolal jsem je, jelikož toho máme opravdu hodně." pohladil mě po vlasech Akio, jelikož jsem se na ně vyjeveně koukala.

"Aha." zasykla jsem

Aniž bych to čekala, Akio mě znenadání objal. "Copak?" zeptala jsem se překvapeně. "Nic, jen nemůžu uvěřit, že jsi moje." uchechtl se mi do vlasů.

Tak dneska o kapánek dříve :3 Zatím Bye, Bye

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tak dneska o kapánek dříve :3 Zatím Bye, Bye

Bad BoysRead this story for FREE!