22.

790 55 23

hyunjin's gifs actually motivated me to update since no one is reading it

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

hyunjin's gifs actually motivated me to update since no one is reading it.

[ a/n: sensya na, di ko na inumpisahan sa pag-welcome ng emcee chuchu sa acquaintance night hehe 'di rin naman mahalaga to. ]

-

hwang hyunjin's

"uy jaena, ano? dyan ka lang?" natatawang tanong ni shani sa kaibigan nyang mukhang inaantok na naiinip na mananapak sa party. di ko maintindihan mukha ni jaena, peste.

7 pm palang, pero pang 3 am na mukha nya sa kaantukan.

"ge lang. enjoy kayo." ngiti nya kila shani na napakamot nalang ng ulo.

"jusko kawawa naman escort mo!" sigaw sakanya nito sabay tingin sakin. napailing nalang sya tsaka na hinila sina yunri at chari, syempre kasama escorts nila.

nginitian ko nalang sila. pinanood ko pa silang makisali sa games na pinangungunahan nung emcee. kanina pa kami inaaya sumali sa games e, kaso ayaw ni jaena, edi ayaw ko rin.

"jaena gusto mo ng—" tumingin ako sakanya, ayun, nakadukdok na yung ulo sa table. aalukin ko pa naman sana ng dessert.

nilapit ko yung upuan ko sa tabi nya. nakaside yung ulo nya na nakapatong sa table, kaya hinawi ko yung buhok na nakaharang sa mukha nya. tulog nga.

tinitigan ko lang mukha nya. ang peaceful ng mukha nya kapag tulog. nangiti nalang ako habang tinititigan sya kasi di ko to magawa kapag gising sya. takot ko lang sitahin nya.

"hyunjin 'di ka ba" agad kong sinenyasan si jisung na wag maingay, "oohhh."

"bakit?" i asked, whispering.

"let's get something to eat. di ka ba gutom?" bulong nya rin. ewan ko kung bulong yun kasi malakas parin.

tinignan ko ulit ang natutulog na si jaena tsaka ako sumagot, "sige, susunod ako." tsaka ko nilingon si jisung at nginitian.

he nodded and walked away. i looked at jaena, for the nth time, and leaned closer to her and whispered, "i'll get some foods for you. i'll be back."

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now