Chapter 10

1.2K 21 0

PALINGA-LINGA si Zhel sa paligid para hanapin si Alfred. Naroon sila sa isa pang barangay para mangampanya pa.

Habang ang iba ay naglilibot para mamigay ng mga polyetos ay siya namaý tumutulong sa pag re-pack ng mga bigas, noodles at mga delata na ipamimigay ni Mayor para makatulong sa mga residente ng barangay na iyon.

Isa-isa niyang nilalagyan ng mga instant noodles ang plastic na ibinibigay sa kanya ni Philip na hanggang ngayon ay tumutulong pa rin sa pangangampanya ni Mayor.

May laman nang bigas ang iniabot nito sa kanyang plastic. Ngunit habang abala sa ginagawa ay hindi pa rin maiwasan ni Zhel na hanapin si Alfred. Hindi kasi sumama ang mga ito sa kampanya ng ama niya kaninang umaga pero umaasa siyang baka sumunod lang ito. Kailangan niya kasing makausap ito tungkol sa paghalik nito sa kanya kahapon.

Kung tutuusin ay hindi naman na nila iyon dapat pag-usapan dahil parehas nilang alam na kahit pa hinalikan siya nito ay hindi mababago ang katootohanang nobya nito ang half-sister niya. Hindi naman siya umaasa pa rito. Gusto niya lang namang linawin ang lahat.

Kagabi kasi mula nang hinalikan siya nito ay wala nang binanggit si Alfred tungkol doon. Parang umakto lang itong walang nangyari. Umakto lang itong parang iyong dati lang na bilang bestfriend siya nito.

Sinubukan niya sanang kausapin ito kagabi kaya lang ay parang gumagawa ito ng paraan para hindi siya makapagtanong. Matapos ang ilang pagsubok niyang kausapin ito na nabigo naman siya ay hinayaan niya na lang ito. Isa pa, sisirain niya lang ang moment nilang iyon kung magtatanong pa siya.

Kaya kagabi ay napagpasyahan niyang sa susunod niya na lang ito tatanungin doon at hahayaan niya na muna ang sariling maging masaya sa piling ni Alfred kahit sandali lang.

"Minsan parang gusto ko nang magpa-plastic surgery."

Agad na napalingon si Zhel kay Philip nang marinig niya ang sinabi nito. Ang weird lang kasi dahil hindi naman ito nagsasalita mula pa kanina pero ngayon ay biglang magsasalita ito tungkol sa plastic surgery nang biglaan lamang.

"Ha?"

"Wala." Napangisi ito sa kanya habang patuloy na nilalagyan ng bigas ang plastic na hawak nito at kapag natapos ay ipapasa rin sa kanya. "Kako kailangan ko nang magpa-plastic surgery para naman mapansin mo naman ako. Guwapo naman kasi ako pero si Alfred pa rin ang hinahanap mo."

Kung ganoon ay kanina pa pala nito napapansin ang pagpalinga-linga niya sa paligid. Bigla siyang tinamaan ng hiya dahil sa pinagggagawa niya. Kinansela pa man din ang date niya dito kahapon kaya baka ay nagtatampo ito sa kanya. Pero hindi naman yata ito nagtatampo sa kanya dahil nang tingnan niya ito ay tila naaaliw pa ito habang nakangiti pa.

"Pasensya ka na talaga kahapon, Philip. Si Alfred kasi eh, akala ko masakit ang tiyan kaya hindi na ako nakaalis. Yun pala, pinagloloko lang ako," paliwanag niya.

Pinaliwanag niya na ito kanina nang magkita sila pero gusto niya lang ulitin kasi nagi-guilty siya.

"Sabi ko naman saýo,okay lang." Ibinigay nito sa kanya ang plastic na nilagyan na nito ng bigas. "Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa na lang pero si Alfred pa rin pala talaga ang una saýo hanggang ngayon, ano?"

Naging mabuti namang kaibigan sa kanya noon si Philip at deserving naman ito para sa tunay na pag-ibig at sa tamang babae kaya lang hindi siya ang tamang babae para dito. Gusto niya mang pagaanin ang loob nito ay hindi niya rin namang magawang kumontra dahil totoo naman ang sinabi nito. I-deny niya man ito sa harap nito ay hindi namang maniniwala si Philip sa kanya kaya sa huli ay napabunutng-hininga na lang siya.

"I'm sorry," mabuway na wika niya.

"Bakit ka humihingi ng tawad?! Ano ka ba?!" Natatawang napailing ito. "Hindi naman natin napipili ang taong mamahalin natin. Eh siya ang minahal mo eh."

If Only He Knew- Unedited (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!