Chapter 8

968 17 0


NAPASINGHAP si Zhel nang makarating siya sa condo ni Alfred. Kanina ay tumawag ito kina Migo at Wendell dahil may pinapahanda daw ito sa mga kaibigan nito para sa kanyang sorpresa. Habang hinihintay nila ito ay napagpasyahan muna nila ni Alfred na magsimba. Matagal-tagal rin naman nilang hindi iyon nagagawa dahil busy sila sa kanya-kanyang buhay. May duty si Zhel sa ospital noon kapag Linggo kaya sa araw siya ng Sabado nakakapagsimba tuwing linggo. Pero ngayon ay masaya siya dahil nagagawa nila ulit ang mga bagay na ginagawa nila noon.

Kahit madalas kasi silang magkita ay hindi naman sila talaga nagkakaroon ng quality time tulad noon. Kung hindi kasi siya nito dinadalaw sa café ay siya naman ang pumupunta sa mga gigs nito pero liban doon ay wala na silang ginagawang iba tulad ng mamasyal o manoon ng sine- na hindi naman nito kailangang gawin dahil hindi naman siya nobya nito. Pero kasi, masaya siya kapag nagkakaroon sila ng ganoong panahong magkasama.

"Bakit?" tanong ni Alfred nang marinig ang pagsinghap niya.

"Sa condo mo lang pala ako dadalhin?" Ipinagkrus niya ang mga braso sa kanyang dibdib at nanlalaki ang mga matang hinarap ito. "Sabi ko na nga ba, may pagnanasa ka sa akin!" akusa niya rito.

Napahalakhak ito sa kanya. Dapat ay mainsulto siya dahil piunagtatawanan siya nito na para bang imposible ang sinasabi niya. Pero kasi hindi niya magawang mainis lalo pa at napakaganda nitong panoorin habang naaaliw na tumatawa ito. He even threw his head laughing looking like he was a little kid. Napansin niyang bahagya pang namumula ang mga pisngi nito.

Ah! I could look at him all day!

"Ang dumi ng utak mo!" Lumapit ito sa kanya at dinutdut ang kanyang noo. Napansin niya ang kaaliwang gumuhit sa mga mata nitong nagbibigay sa kanya ng ideya na baka may naisip itong kung ano. Napatunayan niya ang hinala niya nang mas lumapit pa ito sa kanya at may binulong sa tainga niya. "Kung pinagnanasaan kita, hindi na tayo aabot pa sa condo. Sa kotse pa lang, kikilos na ako."

Tila may nagrambulang mga daga sa puso ni Zhel noong sandaling iyon. Hindi niya alam kung dahil iyon sa sobrang pagkakalapit nila sa isa't isa at naaamoy niya na naman ang mabangong pabanago nitong nakakahalina sa kanya o dahil iyon sa kakaibang sensasyong naghatid ng kiliti sa kanyang gulugod nang bumulong ito sa kanya. O baka naman dahil iyon sa imahinasyon niya kung ano nga ba ang tinutukoy na mangyayari sa kotse kung sakaling may pagnanasa ito sa kanya? Ah! Hindi niya na alam kung ano doon. Puwede namang all of the above na lang! At dahil halu-halo na ang nararamdaman niya ay parang pakiramdam niya ay nag-init ang kanyang paligid. Desumulado siyang napahawak sa batok at pilit na kinakalma ang sarili.

"Space please," wika niya nang itulak ito para magkaroon sila ng distansya sa isa't isa.

Baka kasi kung madala pa siya ng bugso ng damdamin niya kaya iniwasan niya nang mangyari iyon.

"Mukhang namumula ka ata," panunudyo pa nito sa kanya. Nnag lingunin niya ito ay nakapaskil pa rin sa mga labi nito ang mapanudyo nitong ngiti. Kahit ang mga mata nito ay tila nanunudyo at nang-aakit.

"Naiinitan kasi ako," aniya saka dinama ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Kung anu-ano kasing tinatanim nito sa utak niya!

"Naiinitan sa panahon o sa ibang bagay?"

"Sa panahon, siyempre!" agad na sagot niya. Imbes na barahin siya nito ay inapahalakhak na ito sa kanya. Bakit ba kasi hindi maalis sa isip ni Zhel hanggang gayon ang imahinasyon niyang maaaring mangyari sa kotse nito?! Asar! Inuuod ang utak niya at hindi iyon tama! "Buksan mo na lang ang pinto, please," aniya para mawala sa utak niya ang ibang bagay na iniisip niya.

"Fine," kibit-balikat na wika nito saka binuksan ang condo nito. Pagpasok nila doon ay sumalubong sa kanya ang pamilyar na black and white themed condominium nito. It was just right for a bachelor like Alfred. Nakabukas rin ang mga kurtina kaya kitang kita niya ang magandang skyline ng Makati mula doon. Iilang beses pa lang siyang nakapunta doon dahil amdalas ay nasa out of town gigs ang banda nito.

If Only He Knew- Unedited (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!