Chapter 3

1K 23 0

"ANG saya mo ah!"

Magkapanabay na napalingon Sina Zhel at Gypsy nang marinig nila ang pamilyar na baritonong tinig na iyon. Si Alfred iyon. Isinara nito ang hawak na payong at itinabi iyon sa gilid. Pinunasan nito ang buhok nitong medyo nabasa dahil sa lakas ng ulan sa labas. Sanay naman na siyang nakikita ito pero ngayon ay tila lalong gumuwapo yata ito sa paningin niya. Pati ang mga babaeng naroon sa café nila ay napako na ang atensyon sa binata.

Hindi lang dahil sa kilala itong personalidad kundi dahil ang hot talaga nitong tiningnan kahit pa puting t-shirt lang ang suot nito at tattered pants na maong. Paano ba naman kasi ay medyo nababakat ang abs nito dahil medyo nabasa rin ang damit nito. Maganda kasi talaga ang pangangatawan nitong inaalagaan nito sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Nakatutok ang atensyon ni Zhel sa katawan nitong tila ipinapasilip sa kanya ng pagkakataon. From the silhouette of his abs that she can see through his wet shirt, to his long sturdy legs and even to his tight buns when he turned his back on her for a short moment.

Diyos ko, nagkakasala ako sa ini-imagine ko pero salamat po sa biyayang ito.

Lumagabog ang kanyang dibdib sa kaba nang muling lumingon ito sa kanya at nginitan siya ng pagkaganda-ganda. Maya-maya ay lumapit na rin ito sa counter kung saan naroon sila ni Gypsy.

"Hi. Good evening," wika nito sa kanya. "Good evening sa'yo, Madame," bati rin nito kay Gypsy.

"Mas maganda pa ako sa gabi, Alfred, tandaan mo 'yan."

"Hindi ko 'yan kakalimutan, Madame," natatawang wika n Alfred.

"Mabuti. O, paano? Punta muna ako sa kusina at magluluto ako," paalam ni Gypsy bago ito umalis sa harap nila.

"Ready ka na?" maya-maya'y wika ni Alfred sa kanya.

"Hindi ako magiging ready pumunta sa kuta ng mga mangkukulam," aniya. Natatawang napailing ito sa kanya.

"Masasanay ka rin. Mabait naman sina Tito at Tita."

"Nabubulagan ka lang dahil sa pag-ibig," asar na wika niya.

Siyempre ay maganda ang sasabihin nito tungkol sa mga magulang ng nobya nito kahit alam naman nito noon pa ang kasamaang ginawa nito sa kanya noon.

"Ewan ko sa'yo." Iningusan siya nito. "O nga pala, sorry dahil late kami. Traffic kasi dahil sa lakas ng ulan." Awtomatikong napalingon siya sa pinto nang banggitin nito ang 'kami'. Ibig sabihin ay hindi nga talaga siya nito niloloko at kasama talaga nito si Cherry.

"Nasa kotse siya. Ako na lang ang pinasundo niya sa'yo rito kasi yung kotse ay kailangan ko pang i-park sa kanto dahil wala namang parking space sa harap ng café niyo," paliwanag nito. Hanggang ngayon kasi ay inaayos pa rin ang kalsada sa harap ng café nila kaya walang parking space ang mga customer nila.

"Ah. Okay."

Napatingin pa siya rito nang isang beses pa nitong pinunasan ang basa nitong buhok. Pero ewan niya ba kung bakit tila nag-slow motion pa yata sa kanya ang ginawa nito habang napapansin niya ang pagtulo ng tubig-ulan mula sa buhok nito pababa sa leeg nito. Nasaan ang hustisya?! Bakit kahit basa na ito sa ulan ay sobrang hot pa rin nitong tingnan?! At para matigil na ang pag-iimagine niya ng kung ano ay saglit na iniwan niya ito sa counter para kumuha ng twalya na nakasampay sa sampayan nila sa likod. Nang bumalik ay siya na mismo ang nagpunas ng buhok nitong basang basa na.

"Nagpayong ka naman pero bakit nabasa ka pa?" wika niya pagkamaya-maya.

"Eh malakas ang hangin kanina kaya bumaliktad yung payong. Natagalan pa akong ayusin kaya ayun, nabasa na ako."

"Kasi naman!" aniya. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa buhok nito at tumingkayad pa siya para maabot iyon. Normal na sa kanilang dalawa ni Alfred ang ganoong eksena dahil komportable naman sila sa isa't. Mula nang naging kaibigan niya ito noong kolehiyo ay nagmamalasakit na siya rito at ganoon naman tio sa kanya. They were so close that they have each other's back when they needed each other. "Sa susunod---"

If Only He Knew- Unedited (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!