Hoàn Lương Hằng Ngày

Bắt đầu từ đầu

Nguyên chủ thực tức giận, làm giáo chúng tiếp tục đuổi giết Nhiếp Sương, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng lấy về bí tịch, nhưng kết quả lại là giáo chúng bại trận mà về.

Nguyên chủ không thể không tự thân xuất mã, không từng tưởng vừa lúc gặp được nàng mỗi tháng suy yếu kỳ, bí tịch không bắt được, ngược lại bị thương không nhẹ.

Hiện tại cốt truyện vừa lúc chính là một màn này.

Kế tiếp Ngũ Tuyệt thần giáo liền sẽ hướng vai ác tà giáo phát triển, ngụy nữ chính còn lại là bị khi dễ tiểu đáng thương.

Nguyên chủ chỉ là tưởng lấy về kia bổn bí tịch, nàng yêu cầu kia bổn bí tịch, cũng yêu cầu bảo vệ tốt kia bổn bí tịch, đó là Ngũ Tuyệt thần giáo giáo chủ trách nhiệm.

Cùng ngụy nữ chính các loại lăn lộn sau, Ngũ Tuyệt thần giáo lại lần nữa vinh đăng mọi người đòi đánh giang hồ tà giáo bảng đứng đầu bảng.

Cuối cùng kết cục là nguyên chủ bị võ lâm chính phái nhân sĩ vây công, chết vào ngụy nữ chính trong tay.

Mà ngụy nữ chính cùng nàng các nam nhân, ân ân ái ái tiêu dao giang hồ.

Tiếp thu xong cốt truyện, Minh Thù chỉ có một câu cmn tưởng nói, ngụy nữ chính quang hoàn cũng hắn nương là quang hoàn a!
Nếu không phải ngụy nữ chính xả ra Ngũ Tuyệt thần giáo, Ngũ Tuyệt thần giáo đánh giá ở lấy nguyên nữ chính vì vai chính cốt truyện, chính là cái sống ở trong truyền thuyết thực ngưu bức tồn tại.

Hiện tại này thân thể bị thương thực nghiêm trọng, Minh Thù gì cũng làm không được, chính là hảo đói…

Minh Thù xuống giường ra cửa.

Ngoài cửa còn có giáo chúng, nghe thấy mở cửa thanh, sôi nổi gục đầu xuống, “Giáo chủ.”

Minh Thù đỡ khung cửa, thanh âm mang theo nhè nhẹ ý cười, “Đi cho ta lộng điểm ăn.”

Giáo chúng chỉ cảm thấy giáo chủ thanh âm có chút không đúng, nhưng nghĩ giáo chủ bị thương, có lẽ là bởi vì suy yếu, cũng không ai dám nghi ngờ cái gì, vội vàng rời đi đi chuẩn bị thức ăn.

Nhưng bọn họ chuẩn bị đều là thanh đạm đồ vật, Minh Thù trong miệng vốn dĩ liền không có gì vị, lại ăn loại đồ vật này, cảm giác càng ăn càng đói.

Nàng một phách cái bàn làm đổi.

Bọn giáo chúng ngay từ đầu không chịu, còn nói cái gì hộ pháp nói, chỉ có thể ăn cái này, hộ pháp như thế nào như thế nào, hộ pháp như thế nào như thế nào…

Nhưng cuối cùng giáo chúng vẫn là khuất phục giáo chủ dâm uy hạ, cấp thay sắc hương vị đều toàn đồ ăn.

Minh Thù ăn đến chính hải thời điểm, một người nam nhân từ ngoài cửa tiến vào, bên ngoài giáo chúng đều kêu hắn hộ pháp.

“Giáo chủ.” Hộ pháp ôm quyền hành lễ, “Ngài tỉnh, nhưng có cảm giác có gì không khoẻ?”

Cầm chân gà Minh Thù: “…”

Cái này hộ pháp giống như thực ngưu bức bộ dáng.

Trẫm hiện tại là muốn che ngực còn che đầu đâu?

[ Edit ] Mau xuyên hệ thống : Vai ác BOSS đột kích! Đọc truyện này MIỄN PHÍ!