245 dni

526 71 0

WHAAAAAAAAH

A zanim to wszystko się zacznie, to skorzystam z okazji, że ktoś to przeczyta i wtrącę, że rozdziały pojawiać się będą RANO idealnie przed szkołą:)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A zanim to wszystko się zacznie, to skorzystam z okazji, że ktoś to przeczyta i wtrącę, że rozdziały pojawiać się będą RANO idealnie przed szkołą:)

Nie ma za co:)

LET'S GET IT STARTED!

(Jsjsshhs ale sie jaram omg)

(Jsjsshhs ale sie jaram omg)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!