19

551 46 5

hwang hyunjin
active now

11:12 PM

hyunjin: chan hyung..

chris: oh yes?

hyunjin: iniiwasan na talaga ata ako ni jaena :<
✔ seen

hyunjin: dahil ba yun nung hinintay ko sya sa gate nyo?

chris: wag mo isipin yon!!

chris: naiilang lang siguro
sayo -_- |erased.

chris: pabebe yun eh |erased.

hyunjin: hyung kasi paano kung
ayaw nya na ko kapartner sa
acquaintance night?

chris: wag kang advance mag-isip
HAHAHAHAHAHAHAHA

chris: hindi ka aayawan non :))

hyunjin: parang sure na sure ka
hyung ah -_-

chris: basta :>
✔ seen

chris: matulog ka na bakla HAHAHAH

hyunjin: :<
seen

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now