Chapter 4

674K 15.6K 1.7K
                         

CHAPTER 4

LUMIPAS ang isang linggo na hindi nakita ni Claria si Cleevan. Sabi ni Manang Lucing, may meeting daw ang asawa niya sa ibang bansa kaya wala ito. Paki naman niya. Mas nakakahinga siya ng maluwang kapag wala ito sa bahay.

Tahimik siyang nanunuod ng balita sa TV sa sala ng dumating si Ace at may inabot sa kanyang diyaryo. Kunot nuong tinanggap niya iyon.

“Aanhin ko naman ‘to?” Naguguluhang tanong niya kay Ace na umupo sa katabi niyang sofa.

“Read page nine.”

Naguguluhang sinunod niya ang sinabi nito. When she saw what’s on page nine, her stomach tightened.

“Ano naman ang gusto mong palabasin dito?” Tanong niya kay Ace habang nakatingin sa larawan ni Cleevan na may kasamang napakagandang babae with a caption ‘The business-magnet with his latest lover’.

Ace shrugged. “You should leash him.”

Tumawa siya ng pagak at napailing-iling. “Ace, sa tingin mo magpapakadina sa akin itong kapatid mo? Look at him.” Aniya at ipinakita rito ang diyaryo na may larawan ni Cleevan at ang babae nito. “Ace, I don’t like him, so, why would I leash him? Mukha namang nag-i-enjoy siya sa babae niya.”

Bumaba ang mata niya para basahin ang article.

‘The Business-magnet was seen entering ThaiMi Hotel in Taiwan with beautiful model, Alexia Zu wrapped in his arms. What could this possibly mean? According to our very reliable source, Mr. Sudalgo is married. Is he cheating on his wife or the rumor about him having a wife was a just a rumor—‘

Hindi niya tinapos ang pagbabasa at ibinalik ang diyaryokay Ace. “Hindi ako interesado basahin iyan.”

Tumayo siya at tinungo ang Master’s bedroom na mainit ang ulo. Hindi niya alam kung bakit apektado siya. Sigurado dahil umasa siya na wala itong gagawing ka-imoralan habang nasa labas ito ng bansa. Bakit ba ako umasa?

Claria enters the walk-in-closet and grabs a sexy dress. Namba-babae siya? Puwes, hindi ako uupo lang dito sa bahay niya. Hindi siya lumabas ng bahay mula ng umalis ito dahil ayaw niyang may gawin na naman ito sa kanya kapag lumabas siya. She already made peace with the fact that her body responds to his hot touch. Pero kumulo ang dugo niya sa nabasa. How dare he cheat on her? Oo nga at hindi sila tunay na mag-asawa pero hindi ba nito puwedeng itago ang pambababae nito? Okay lang naman sa kanya.

Pero ipinakita talaga nito? Hmp! Humanda ka sa’kin!

BORED na bored siya habang nakatingin sa multi-media presentation na nasa harapan niya. Paglapag ng eroplano na sinasakyan ni Cleevan mula Taiwan, agad siyang pumunta sa Sudalgo Enterprise. May meeting kasi siya kasama ang mga investors. Ang totoo, gusto na niyang umuwi sa bahay niya. There’s something inside him that wants to go home to see Nett. Pero hindi puwede…

Nakatingin nga siya sa Multi-media presentation pero wala naman doon ang isip niya. Lumilipad ang isip niya patungo sa isang babae na nasa bahay niya at naghihintay sa kanya. Sana matapos na itong meeting na ‘to para makauwi na ako.

Na kay Nett pa rin ang isip ni Cleevan ng tumunog ang cell phone niya. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Bakit ba nakalimutan niyang i-silent iyon? Tiningnan niya kung sino ang tumawag at napakunot ang nuo niya ng makita na ang nakababata niyang kapatid ang tumatawag.

“Excuse me. I have to answer this.” Aniya sa mga ka-meeting at naglakad patungo sa gilid ng conference room kung saan hindi ng mga ito maririnig ang pag-uusap nilang magkapatid.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon