Author's Note

3.2K 28 0
                         

Author's Note:

Before proceeding to the story, I just want to clarify some things.

(1) This is a work of fiction. Hindi totoo lahat ng nakasulat dito pwera sa laban ng FEU at UP (05 August 2012). I just used Terrence Romeo for the story. Schoolmate kasi siya ng friend ko at kakapanood ko lang kanina sa kanya sa UAAP75.

(2) Para po ito sa friend ko. For story purpose lang lahat ng nakalagay dito. I promised kasi na gagawan ko siya ng story sa wattpad. Kahit One Shot lang.

(3) Feel free to comment and vote. Kahit hate comment pa yan or good comment ayos lang.

(4) Wala na itong next part. :)

Yun lang. Enjoy reading guys. :)

Dribbled Heart || COMPLETETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon