253 dni

559 80 25

To jest takie hipnotyzujące.

To jest takie hipnotyzujące

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

BOOM BOOM WHOOSH

Wgl próbowałam zrobić ten ruch rękami...I SIE NIE DA.

No prosze was, przyjrzyjcie się i starajcie się to powtórzyć.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!