Prologue

1M 18.9K 5.9K
                         

PROLOGUE

MALUHA-LUHA si Clarianette habang nakatingin sa malawak na karagatan. Sa La belle resort niya naisipang pumunta pagkatapos ng mga nalaman niya sa mga magulang niya. Ito ang resort na pag-aari ng kasinatahan niya.

Hindi siya nakapaniwala na magagawa ng mga magulang niya ito sa kanya. I can’t believe they did that to me. I’m their only child!

Napalingon siya ng maramdamang may umakbay sa kanya. She smiled sadly when she saw her boyfriend for two years.

“Ayos ka lang ba, Claria?” Tanong nito sa kanya, puno ng pag-aalala ang mukha nito.

Umiling siya. “I can’t believe they did this to me. And for what? For a company merger? My god, Lance, ano ba ang tingin nila sa’kin? I’m not a good to be parcel.”

Hinagod ng kasintahan ang likod niya. “It’s okay. We’re going to talk to them. Sasabihin natin sa kanila na nagmamahalan tayo at hindi nila iyon puwedeng gawin. Kapag nalaman ng mga magulang mo na may kasintahan ka na, baka hindi nila ituloy yun.”

She shook her head. “And you think everything is going to be fine after that? Lance, hindi mo kilala ang mga magulang ko. They’re going to disown me!”

 “Claria, you’re being melodramatic. Walang magulang na idi-disown ang sariling anak. Lalo na at ikaw lang ang ka-isa-isa nilang anak.”

Hilam ng luha ang mga mata niya ng tumingin siya kay Lance. “Hindi mo kilala ang mga magulang ko. They’re strict as hell lalo na si mommy. Natatakot ako sa gagawin nila kapag umayaw ako sa gusto nila. I’m still in college, I can’t stand on my own, and I still need their support.”

“’Yon lang ba ang kinakatakot mo? I will support you. Akin ka, Claria, hindi kita ibibigay sa lalaking yun, kung sino man siya! I don’t care if it’s your parents will. Mahal kita. Mahal na mahal kaya naman ipaglalaban kita.”

Umiling-iling siya. “Hindi ako puwedeng basta-basta nalang mag alsa balutan dahil kahit ganoon ang ginawa nila sa akin, mahal ko pa rin sila. Hindi ko kayang mawala sila sa’kin.”

“Claria, I love you. At kung ipagpapatuloy nila ang kagustuhan nila, kung kailangan kong itanan ka, gagawin ko. Ipaglalaban kita, Claria.”

She looked at Lance softly. “I love you too. Ipaglalaban din kita. Promise. Hindi ko hahayaan na basta nalang gawin nila yun sa akin.”

Tumango ito at niyakap siya ng mahigpit. “I love you so much, Claria.”

She hugged him back. “I love you too, Lance.”

PAGPASOK palang ni Clarianette sa bahay nila, agad na sinalubong siya ng kaniyang mga magulang. Her father looks calm but her mother looks furious. Masama ba siyang anak kung sasabihin niyang wala siyang pakialam kung magalit man ang mga ito sa kanya?

“Good evening, Mom, Dad.” Bati niya sa mga ito sabay halik sa pisngi.

“Where have you been?” Matigas ang boses na tanong sa kanya ng kaniyang mommy.

Walang emosyong tumingin siya rito. “Nakipagkita ako sa boyfriend ko. Masama ba iyon?”

“Do you know how worried we are?”

She glared at her mother. “Worried of me? Baka naman natatakot kayo na wala na kayong ipagbibili kapag nawala ako?”

Naningkit ang mga mata ng ina niya. “That’s it! You’re grounded! Walang TV, walang cell phone, walang laptop at walang boyfriend. Since summer naman ngayon, hindi ka lalabas sa bahay na ito ng walang pahintulot namin. Understand?!”

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon