13

645 49 7

chris bang
active now

3:47 pm

chris: uyy jae!

jaena: oh?

chris: di kita masasabayan umuwi mamaya.

chris: at ang alam ko, may kanya-kanyang lakad mga kaibigan mo

chris: at hindi ka pwede maki-third wheel sakanila hehehehe

chris: kaya uuwi ka mag-isa.

chris: tutal sanay ka naman mag-isa. :)))
✔ seen

jaena: sml?

chris: bad :<

jaena: k.

chris: badtrip, sis?
✔ seen

chris: obViOuS bA cHrIs?¿
✔ seen

chris: gege pasabay nalang kita kay hyunjin, wag ka na sad :))))))

jaena: wag na. kaya kong umuwi

chris: may sinabi ba 'kong hindi?

chris: wag ka nang pasaway, sumabay ka kay hyunjin

jaena: may meeting pa daw kami sa
math club kaya wag na. abala
ka pa sa tao eh

chris: sus gugustuhin ni hyunjin yun 😌

chris: baka ilibre pa ko non sa tuwa 😌😌
seen

jaena: k, sabi mo e.

chris: bakit ba ayaw mong maniwala na gusto ka non? -_-

chris: kagabi ka pa di naniniwala
sakin eh 😭
✓ seen

sleep ➹ h.hyunjinWhere stories live. Discover now