4: Taste of Defeat

323 25 3

"MY BABY Ruma!"

Tinaas ni Ruma ang isang kamay niya nang makita niya si Jasper na tumatakbo palapit sa kanya habang nasa harapan siya ng classroom at nakatayo sa likod ng teacher's desk. "Stop."

Mabilis huminto si Jasper sa pagtakbo at tumayo sa harapan niya na parang tuta. Sa totoo lang, awkward ang "puppy look" nito para sa built nito. He was a bit muscular for a high schooler after all. Bukod sa half Filipino-half American ito kaya natural nang malaki ang katawan kumpara sa average Filipinos, naglalaro rin ito ng rugby kaya siguro mas naging beefy. "I was about to fetch you earlier but your liar of a brother said you already went home. Papunta na ko sa bahay niyo no'ng nagtext ang mga underling ko at sinabing nandito ka pa. So I ran here as fast as I could. I did a good job, didn't I?"

Kumunot ang noo niya sa pagtataka. "Bakit mo naman ako binalikan dito?"

"Because I wanted to personally compliment you," nakangiting sabi ng lalaki. "Your cupcakes are delicious! Let's go out–" Hindi nito naituloy ang sinasabi nang may tumamang textbook sa likod ng ulo nito. "Who the fuck–"

"You're interrupting us, you dumb muscle-head," sabi ni Rabi sa flat na boses habang malamig ang tingin kay Jasper.

Halatang magrereklamo pa si Jasper kaya inunahan na niya ito.

"Jasper, please close the door and sit down," nakangiting sabi ni Ruma dahilan para lingunin siya ng lalaki. Pagkatapos, inangat niya ang hawak niyang sketch pad. "Can you do that for me? I'm about to start my pitch na kasi, eh."

Nag-salute sa kanya si Jasper na nakangiti na at halatang nakalimutan na ang ginawa dito ni Rabi kanina. "Yes, ma'am!"

Yumuko si Jasper para pulutin ang textbook sa sahig, saka ito mabilis na naglakad para isara ang pinto. Pagkatapos, lumapit naman ito kay Rabi para ihulog sa armdesk ng kapatid niya ang textbook. Then, he quietly sit down to the vacant chair next to her twin brother.

Na-relieve naman si Ruma dahil hindi nagsimula ng away ang lalaki. Nang tahimik na uli ang classroom, humarap na siya sa "audience" niya na nasa front row. From right to left sat Beverly, Irene, Rabi, and Jasper who were all obviously waiting for her to begin her pitch.

Hiniram nila sa naka-assign na cleaners ang susi ng classroom para magamit muna nila iyon bago nila isoli sa faculty.

I can do this.

"The story I'm about to present to you is called the 'Lady Lie Detector,'" pagsisimula ni Ruma, saka niya tinuro ang sketch ng female high school student na siya mismo ang nag-drawing. "The female character Ri has a paranormal ability that allows her to know whether a person is lying or not. Kapag nagsisinungaling ang isang tao sa kanya eh makakaramdam siya ng kuryente at depende sa laki ng kasinungaling ang volt na mararamdaman niya." Nilipat niya ang page ng sketch pad kung saan nakaguhit naman ang sketch ng isang male high school student. "And this is Strange, the only person that she couldn't use her ability on. Strange is a deliquent and they hated each other at first sight. But a string of strange phenomenon forced them to work together." Nilipat niya uli ang page para ipakita naman ang messy sketch niya ng isang school premise. Hindi siya magaling mag-drawing ng mga building kaya nagmukhang blocks lang ang mga 'yon. "Nag-worsen ang bullying na nangyayari sa school nila at this time, may pera at student gangsters nang involved sa nangyayaring series of crime. For some unknown reason, the school officials are turning a blind eye. Someone is a pulling the strings to make the students play a dangerous game. Kaya naging mission na nina Ri at Strange ang hanapin ang mastermind ng lahat ng 'yon para matigil na ang violence na nangyayari sa school nila. To make that happen, Ri has to use her strange ability and find the culprit while Strange has to use his physical strength to protect her." Nilipat niya ang page para ipakita ang drawing niya kina Ri at Strange na nakatalikod sa isa't isa. "But the problem is Ri can't trust Strange because she can't tell if he's lying or not. And most of all, she found out that he's actually being targeted by the gangsters who have taken over their school but he refuses to tell her why." Sinara na niya ang sketch pad, saka siya ngumiti. "This is where my pitch ends. Thank you so much for listening."

Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!