Namn på personer, djur och vapen

12 0 0

Svitjod

Hersby

Oniding och Helga, dödade av daner

Geir

Gisle

Ginna

Gunn

Olof

Fjolvar, gårdskarl

Tuna

Fridbjörn (Onidings bror) och Holmdis

Radulf

Rörik

Frida

Fröjdis

Gangulf

Smid-Ebbe smed

Freke, gårdvar

Soland

Ofäti-Karl

Karl (Lafse)

Leif

Galmi

Gudrun

Fundin

Ed

Styrbjörn, son till Gunnar, son till Adils

Ragnar, son till Gunnar, son till Adils

Uppländerna

Finnvid från Skålhamra

Alrik från Altuna

Frode från Vallentuna

Säming

Torkel från Torsåker

Erik, kung i Uppsala. Draug-Erik som död.

Östen, kung i Uppsala, Eriks bror

Onäm, saknade såväl vapen som bot vid vapentinget

Hrodulfr, besättningsman

Arnulf, dödad av draug-Erik?

Jutar

Sölve, sjökonung och kung i Uppsala

Friser samt angelsaxare i Frisland

Eadgils, köpman i Dorestad

Klotilda, hans väna dotter

Radbod, frisernas kung (historisk person, död 719)

Willibrord, anglosaxisk missionär, biskop och frisernas apostel (historisk person, död 739)

Hewald och Hewald, anglosaxiska missionärer (historiska personer, dock dräpta redan omkring 695, i Saxland)

Winfrit (Bonifatius), anglosaxisk missionär, biskop och tyskarnas apostel (historisk person, dräpt 754 i Frisland)

Waldbiorn, Styrbjörn i förklädnad

Eadgils, ännu en köpman i Dorestad

Östangler

Oswald byggmästare i Gypeswic

Aelfwald, kung av Östangeln (historisk person, död 749)

Haeggvin och Leofric, unga handelsmän

Daner

Angantyr, kung (historisk/mytisk person, dräpt på Samsö ca 728)

Halfdan, åldrig kung

Gyrid, hans döda hustru

Aesir och Bausi, Gyrids och Halfdans söner, kortlivade kungar

Biorn, Gunns och Bausis son

Adisla, Ginnas och Aesirs dotter

Harald, styrman, herse och jarl, son till Aud och Hrörek, son till Ivar

Vigr, ärrad kämpe, son till Hrodgeir

Nykr, opålitlig före detta styrman

Gren-Gansi och Hreppir, Nykrs gårdskarlar

Kettil, gårdskarl i Tissö

Toke, gårdskarl i Tissö

Eirbjorg, läkekunnig kvinna, och hennes döttrar

Hroar, lagsagoman på Själland

Starkad, styrman

Ubbe, den röde danen

Gloggir, skytt

Amma och ammas syster, gårdskvinnor

Garm, gårdvar

Gautjod

Räfr, handelsman, son till Vidr

Gautulf, kung över västra Gautland

Finnvedingar

Finnvid, stigman, finnvedingars kung

Aslak, hans dräpte bror

Aud, deras mor

Ingvald, härskare på Hov

Åsa, hans dotter, Finnvids käresta

Hosse och Tasse samt Hasse och Tosse, vargar

Skule och Skygni, grabbar och tvåmänningar

Skorpa, deras farmor (egentligen Tora)

Vapen

Bane: Gisles spjut

Bite: Olofs svärd

Grid: Geirs sköld

Glimner: kung Eriks något för långa svärd

Nattfari

Nattfari (han som färdas om natten)

Jolner (julguden)

Arvakr (den arla, tidigt, vakne)

Ganglere (vandringsmannen)

Gamling (den gamle)

Galdrafader (galdersångens mästare)

Thul (mumlaren (avser galdersång))

Härfader (krigsguden)

Den Höge (gudarnas främste)

Ygg (den skräckinjagande)

Bölverk (stridskämpen, bärsärken)

Oden (den rasande)    

Gisle och Geir, ÖdesvävLäs denna berättelse GRATIS!