tính dân tộc trong nội dung và nghệ thuật Việt Bắc

28.7K 9 4

Put your story text here...I. Mở bài:

"Trách nhiệm của nhà thơ là thể hiện rõ bản sắc của dân tộc mình trước thế giới" (R.Tago). Kế tục xuất sắc truyền thống thơ ca dân tộc, nhất là thơ ca dân gian và thơ cổ điển, thơ Tố Hữu nói chung, bài thơ Việt Bắc nói riêng, đậm đà tính dân tộc trong cả nội dung và hình thức biểu hiện.

II. Thân bài:

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm: Là nhà thơ trữ tình chính trị, nhà thơ của lí tưởng Cộng sản, hồn thơ Tố Hữu thường rất nhạy cảm trước những vấn đề thời sự của đất nước, của dân tộc. Việt Bắc được Tố Hữu sáng tác vào tháng 10/1954, khi Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ rời chiến khu Việt Bắc, từ biệt nhân dân Việt Bắc sau gần 15 năm gắn bó, về Hà Nội tiếp tục lãnh đạo đất nước. Bài thơ ra đời nhân một sự kiện có ý nghĩa thời sự, chính trị, cho thấy với Tố Hữu, mọi sự kiện thời sự chính trị đều có thể trở thành nguồn cảm hứng thực sự. Ý nghĩa thời sự của bài thơ có thể sẽ qua mau nhưng tình cảm thủy chung với cách mạng, gắn bó với nhân dân và chiến khu Việt Bắc, tình cảm ân tình ân nghĩa với quá khứ thì sẽ còn mãi muôn đời.

2. Cảm nhận đoạn mở đầu và phần 1 của bài thơ Việt bắc, để làm sáng tỏ những biểu hiện của tính dân tộc trong nội dung và nghệ thuật biểu hiện của bài thơ: (Thí sinh cần cảm nhận cụ thể từng dẫn chứng để làm rõ các ý dưới đây.Điểm của bài viết phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cảm thụ dẫn chứng)

a. Tính dân tộc trong nội dung của bài thơ Việt Bắc:

- Về nội dung biểu hiện, tính dân tộc của tác phẩm văn học bao giờ cũng được bộc lộ trước hết ở việc tác phẩm ấy đề cập tới và thể hiện rõ tính cách của dân tộc, đặc điểm linh hồn, cốt cách của dân tộc. Với bài thơ Việt Bắc, nhất là trong đoạn mở đầu và phần một, qua nhiều dòng thơ tinh tế, hồn thơ Tố Hữu đã tập trung thể hiện nhiều vẻ đẹp đặc trưng cho tâm hồn, cốt cách của dân tộc, của người Việt:

+ Tình cảm thiết tha gắn bó với cội nguồn, với quá khứ, không bao giờ quên một thời gian khổ:

"Mình về mình có nhớ ta....nhìn sông nhớ nguồn", "Mình đi mình có nhớ...mái đình cây đa", "Ta với mình, mình với ta...Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu", "Mười lăm năm ấy ai quên...dựng nên Cộng hòa"

+Tình cảm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ: "Trám bùi để rụng...", "Ta đi ta nhớ những ngày...chăn sui đắp cùng".

+Tinh thần lạc quan cách mạng, niềm vui sống, yêu đời: "Gian nan đời vẫn...núi đèo", "Nghìn đêm...như ngày mai lên".

+Tinh thần đoàn kết đồng lòng chung sức kháng chiến: "Nhớ khi giặc đến...cả chiến khu một lòng".

+Niềm tự hào dân tộc, niềm hãnh diện trước sự trưởng thành mạnh mẽ của Cách mạng: "Những đường Việt Bắc ...mũ nan", trước những chiến thắng vang dội lây lan từ miền này sang miền khác: "Tin vui chiến thắng...núi Hồng"

+Hiện thân tiêu biểu nhất, đầy đủ nhất cho tính cách Việt Nam, con người Việt Nam trong kháng chiến chính là hình ảnh Bác Hồ. Chính vì vậy hình ảnh Bác Hồ cũng như chiến khu Việt Bắc đã trở thành những chuẩn mực, những phẩm chất cao quý thiêng liêng nhất để con người ở mọi nơi hướng về noi theo: "Ở đâu u ám quân thù...nuôi chí bền".

tính dân tộc trong nội dung và nghệ thuật Việt BắcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!