Song Number 16

301 2 0
                  

 ANG DIYOS AY PURIHIN


ANG DIYOS AY PURIHIN, 
NGALAN NIYA AY ATING SAMBAHIN
ATIN SIYANG AWITAN
KADAKILAAN NIYA AY SAMBITIN

ITAAS ANG TINIG, HIMIG NG ATING AWIT
ANG PAPURING TUGTUGIN AY ATING PAGHUSAYIN
MUSIKA’Y GAMITIN SA PAGPUPURI SA ATING DIYOS

TAYO AY MAG-ALAY
PASASALAMAT SA DIYOS NA BUHAY
TAYO AY HINIRANG
UPANG SIYA AY MAPAGLINGKURAN

KADAKILAAN NG DIYOS SAMBITIN NG LABI
NGALAN NIYA’Y ITAAS JESUS NA ATING HARI               
ISIGAW SA BUONG MUNDO ANG PAPURI SA ATING DIYOS

…PURIHIN ANG DIYOS!

Compilation of Christian SongsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon