Song Number 14

66 3 0
                  

Wala ng Hahanapin Pa
By: Faithmusic Manila

Verse I:
Kapayapaan
Nagmumula sa Inyo
Kaligayahan
Nakamit sa piling Niyo

Chorus:
Wala ng hahanapin pa
Wala ng nanaisin pa
Kundi mamalagi sa piling Niyo
Aming Ama

Wala ng Papantay sa Inyo
Nag- iisang Panginoon
Kaya ang naisin ng puso ko
Sa piling Niyo..

Repeat I
Repeat Chorus

Ending: (2x)
Kaya ang naisin ng puso ko
Sa piling Niyo..

Compilation of Christian SongsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon