Καρδιά μου

176 26 13
                         


Καρδιά μου

Αν κάποτε καρδιά μου πάψεις να αγαπάς να μου ψιθυρίσεις σιγανά το λόγο . Αν πάλι  καρδιά μου πάψεις να χτυπάς να μου δείξεις ποιός ευθύνεται . Κι όταν καταφέρεις και σκορπιστείς σε χίλια κομμάτια  , πάλι , να τα μαζέψεις και να τα ενώσεις . Κι όταν παλι δεις τα κομμάτια να μην ταιριάζουν , να μετρήσεις τις φορές που χτύπησες όσο πιο γρήγορα μπορούσες . Κι όταν δεις τις φορές που στάθηκες στο ακρογιάλι της χαράς , να έρθεις πάλι να μου πεις γιατί σταμάτησες ν' αγαπάς .

Γ3ωργΙα

Τα δικά μου Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα