Dziękuje!!

260 4 2

Boże kocham was! Dziękuje, tak bardzo dziękuje za tyle odsłon, głosów i komentarzy :D

Boże kocham was! Dziękuje, tak bardzo dziękuje za tyle odsłon, głosów i komentarzy :D

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Piszcie co byście chcieli na tę piękną liczbe. Proponuję maraton albo jakieś Q&A do bohaterów, albo do mnie, jak wolicie. Piszcie też oczywiście swoje propozycje. A ja lece doszlifować rozdział iw stawiam wam go dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuje! :D 

+ Mam dla was arta do książki :3

+ Mam dla was arta do książki :3

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Siostra Kapitana - Supa Strikas [Bardzo wolna KOREKTA]Where stories live. Discover now