one-red velvet yeri w/ wendy

55 3 0
                       

-miyayeah

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


-miyayeah

kpop idol picsHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin