23

1K 72 14

-Как мина с момичетата и в училище?- попита ме докато излизахме от паркингът на мола.

-Добре. Хана те е видял, тоест видяла ни е сутринта в колата.- изчервих се. - И ме разпитва. Ти как мина в офисът?

-Напоследък ми липсва концентрация- сподели ми и се изкикотих.- Заради моята жена, знаеш ли всеки път щом се опитам да свърша нещо важно се сещам за теб и работата ми отива по дяволите.- и се изчервих.

-Ако искаш може да се виждаме по рядко, поне докато приключиш проектът- предложих тихо и се постарах да не изглеждам тъжна, а в мигът в който го чу наби спирачките.

-Какво има бебе? Къде сбърках?

-Никъде- погалих бузата му усещайки наболата му брада.- Просто се притеснявам за работата ти.

-На работата ми нищо и няма- каза и отби в парка- Но на мен ще ми има нещо ако тебб те няма до мен принцесо- и откопча коланът ми, а после ме придърпа в скутът си.- Не ме ли искаш вече?- попита тихо свеждайки поглед.

-Глупости. Просто се притеснявам за теб- казах сгушвайки се в него. -Много те искам, обичам те много- целунах вратът му.

-Не ме плаши така моля те- прегърна ме силно- Ти си ми всичко, не знам как, но от както те видях за първи път. Там на нашата маса. От тогава стана най-важнотоо за мен.

-Съжалявам. И аз не мога без теб. -прошепнах и целунах устните му нежно и бавно.- Извинявай.

-Обичам те.-целуна устните ми отново.

-Обичам те- повторих му и го целунах пак, а ръцете ми се увиха около вратът му.

-Ти си моето бебе, не си те давам малката- каза и целуна вратлето ми, а аз се усмихнах.

-Обичам да ме наричаш малката.

-Аз също го обичам. Хайде да вървим у вас....

-Мамо тук сме- извиках отключвайки вратата.

-В кухнята съм. - извика мама.-Още не е готова вечерята.

-Може ли да изведем Пат на площадката?- попита Алекс.

-Може. Роуз преоблечи го.

-Добре...

Облякох Пат и го изведохме навън.
-Хайде малък на пързалката- извика Алекс и го завъртя във въздухът, а той се изкикоти.-Малката извади ми ключовете от джоба и седни на пейката.- помоли ме и му извадих ключовете, а после седнах на пейката и той заведе Пат на пързалката. Наистина много му отиваше да е баща. Щеше да бъде идеален баща. На нашите деца. Нашите деца. Усмихнах му се щом ме погледна.-Малката върви вземи нещо за пиене. Ти принце какво искаш?
-Сок- усмихна се Пат.
-А ти какво искаш?-попитах го.
-Бира.
-Добре отивам...
Отидох до магазина купих нещата на моите момчета, взех си нещо газирано за мен и се върнах обратно ва пейката. Алекс ме видя и остави Пат да си играе в пясъкът,
-Бирата- усмихнах се и му подадох бутилката.
-Благодаря бебче- усмихна се и ме придърпа в скута си.
-Хората ни гледат.
-Нали си ми жена бебче нищо.- целуна челото ми.
-Много ти благодаря за букетът.
-Обичам да ти правя изненади-усмихва се и си отвори бирата, отпи малка глъдка и остаВи бутилката на пейката, а после ми отвори и фантата.-За моята малка принцеса.
-Благодаря. Докато бях с момичетата си купих противозачатъчни-казах тихо и се изчервих.
-Трябва да ти намерим лекар бебче.
-Мхм.
-Радвам се, че ми казваш всичко.- целуна слепоочието ми, а аз се усмихнах.- Ще дойда на първият ти преглед
-Не- изчервих се и зарових нос във вратъът му.

Just a love storyRead this story for FREE!