Nơi mọi chuyện bắt đầu

337 23 4
                     

Vào 1 buổi sáng

- Izuku dậy thôi trễ rồi

-Vâng! -tiếng kêu này chỉ có thể là đã trễ học, phải dậy thôi! 

*Trong phòng tắm*

-Kyaaaaaaaa! Cái j thế này tại sao...... tại sao? 

-thưa mẹ con đi học

-Ừ,  đi cẩn thận*hôm nay nó ko ăn sáng sao? *

Tiết học đã bắt đầu

Hôm nay Midoriya đi trễ sao? -Aizawa-sensei

Sao kì vậy,  cậu ấy là 1 học sinh gương mẫu chẳng lẽ lại đến muộn? -Ochako

-Em có biết j ko Bakugo

Sao mà em biết đc?!??! 

-*hộc hộc* xin lỗi thầy em đến muộn! *hộc hộc*

-em là ai thế-Aizawa-sensei ngạc nhiên

-*hộc hộc*em là..... Midoriya.... Midoriya Izuku*hộc hộc*

NÀ NÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!!!!!! -cả lớp đồng thành

C.... Cái j? Em là Midoriya sao

Vâng! 

-Tại sao em lại là con gái chứ? 

-Em ko biết sáng dậy nó đã vậy rồi! 

-Thôi! Em vào lớp đi! 

-Vâng! 

                                              ~ Còn tiếp~

Nếu Deku trở thành con gáiNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ