****

Napa-angat ng ulo si Chloe nang marinig niya ang boses ni Bjorne na palabas ng opisina ni Warren. Halos isang oras rin yata ang itinagal nito roon.

“Dude, seryoso ako sa sinabi ko kanina” hinarap pa nito si Warren na nakasunod pala.

“Make a move. Baka maunahan ka pa, right, Chloe?” biglang baling nito sa dalaga.

“Ha?” ang tanging naisagot ni Chloe. Hindi naman niya alam kung ano bang pinag-uusapan ng mga ito.

“Just say yes.” sabi naman ni Bjorne na may kasamang kindat.

Kindat na hindi nakalagpas sa matalas na paningin ni Warren. “Sige na! sige na! Layas na!” halos ipagtulakan na ni Warren si Bjorne, habang natatawa lang ito at pilit pang lumilingon sa gawi ni Chloe. “Bye, Chloe!” pahabol na sigaw nito, bago ito tuluyan umalis.

Napapailing na lang si Chloe sa nasaksisan. Nakakunot noo namang papalapit si Warren sa kanya.

“May naka-schedule pa ba akong gagawin?” pormal nitong tanong.

“Yes, Sir. May meeting po kayo with Mr. Martinez at 5:00 pm. Naconfirm ko na yung
reservation sa restaurant.”

Tinignan muna nito ang wrist watch nito, saka muling tumingin sa kanya.

“Fix your things, you’ll come with me.” sabi lang nito saka tumalikod pabalik sa office nito.

****

Kasalukuyan na silang nasa loob ng isang VIP room sa isang exclusive restaurant. Madalas na dito nila ganapin ang mga meetings kapag nagrequest ang mga client nila na hindi sa office ganapin ang meeting. Bukod sa masarap ang mga pagkain na inooffer nila dito, ay mayroon din itong mga VIP rooms na na angkop sa mga ganitong uri ng meeting.

Katatapos lang niyang ayusin ang mga papeles na kakailanganin nila nang bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Martinez. Isa ito sa mga bagong kliyente nila. Magmula ng hawakan ni Warren ang firm, nagdagsaan na ang mga taong gustong magpagawa sa kanila. Maganda ang takbo ng construction firm, hindi nagkamali sa desisyon si Mr. Santiago na kay Warren ibenta ang kumpanya. Magaling nga na negosyante ang binata.

Tumayo si Warren para salubungin si Mr. Martinez.
"Mr Martinez." bati nito saka inabot ang kamay para makipagkamay dito.

"Drop the formalities. Just call me, Anton." tinanggap nito ang pakikipagkamay ng binata. Marahil ay nasa early 40's lang ito, o bata lamang itong tignan.

"Anton. Kung ganoon, call me Warren."

Tinapik ni Mr. Martinez ang balikat ni Warren. Kaya nabaling ang tingin nito sa dalaga na nanatiling nakatayo sa likudan ni Warren.

"And this lovely lady here is...."  lumapit pa ito sa kanya at nilahad ang palad para makipagkamay.

"Chloe Madriaga, Mr. Madrigal's secretary." agad naman tinanggap ni Chloe ang kamay ng lalaki. Bahagyang napasinghap ang dalaga nang dalhin ni Mr. Martinez ang kamay niya sa labi nito para halikan ang likod ng palad niya.

Agad namang napabitaw si Chloe nang makarinig sila ng ingay. Sabay na napalingon ang dalawa sa gawi ni Warren. Pabagsak palang hinatak ni Warren ang upuan na nakalaan para dito. Nakaupo na ito at tila masama ang tinging ipinupukol nito sa gawi nila.

"Let's start this meeting." madiing wika nito. Mukhang badtrip na naman ito.

Ipinaghila muna ni Mr. Martinez ng upuan ang dalaga bago ito umikot sa kabilang side para maupo. Na umani na naman ng matalim na tingin mula kay Warren.

"Warren, pwede bang hantayin muna natin ang anak ko bago tayo magsimula? Actually, siya talaga ang client nyo, ako lang ang nakipagset ng appointment sa inyo." nakangiting sabi nito, hindi alintana ang madilim na anyo ng binata.

As if on cue, ay bumukas na pintuan ng VIP room at pumasok ang isang lalaking marahil ay nasa early 20's ang edad. Maputi ito at mayroong maamong mukha. A boy next door looks. Marahil ito ang anak na tinutukoy ni Mr. Martinez base sa pagkakahawig ng mga ito.

"Sorry, I'm late" paumanhin nito, saka ito lumapit.

Agad namang tumayo si Mr. Martinez at sinalubong ang binata.

Maging si Warren at Chloe ay tumayo, pero nanatili sa pwesto nila.

"Engineer, this is Andrei, my son. Anak, siya si Engineer Warren Madrigal. Siya yung sinasabi kong magaling na Engineer." pagpapakilala ni Mr. Martinez sa dalawa. Nagkamay ang dalawa.

"And, son, this is Chloe. Warren's secretary." baling naman nito sa dalaga.

"Oh, hi there, Angel..." nakangiting bati nito sa kanya.

"Her name's Chloe, not Angel."

Akmang makikipagkamay si Andrei sa kanya nang mahinto ito dahil sa pagsalita ni Warren.

"What I--"

"Let's start." muling putol ni Warren sa sasabihin ni Andrei.

Nagkibit balikat na lang ito at naupo sa tabi ng ama. Hindi na nagawamg ituloy ang pakikipagkamay sa dalaga.

Naging smooth naman ang meeting nila. Sa kabila nang matatalim na tinging ipinupukol paminsan-minsan ni Warren kay Andrei at maging kay Chloe. Sa duration kasi ng meeting ay halata ang pagpapacute na ginagawa ni Andrei sa dalaga. Nagdadasal na lang si Chloe na sana ay matapos ng matiwasay ang pag-uusap bago pa tuluyang maasar si Warren. But on second thought, bakit ba ganito ang reaction ng binata, na parang handang makipagsuntukan kapag gumawa ng hindi maganda ang kaharap. As if naman na may gagawing hindi maganda ang mag-ama, lalo na si Andrei, na sa tingin naman niya ay mabait, base sa masaying bukas ng mukha nito. He always have a ready smile. Balak nitong magtayo ng isang restaurant/bar gamit ang perang ibibigay ng ama nito.

****

Hanggang sa matapos ang meeting ay nanatiling nakakunot noo si Warren at halata pa din na wala ito sa mood. Maging sa sasakyan ay wala silang kibuan kahit na magkatabi sila sa backseat. Hindi pa din ito makapag-drive dahil naka-cast pa din ang braso nito.

Hindi namalayan ni Chloe na nakarating na pala sila sa bahay. Nalingon na lang niya na nakaparada na pala sa harapan ng bahay ang kotse na sinasakyan nila. Pero nanatiling nakaupo pa din si Warren. Hindi tuloy alam ng dalaga kung ano ang gagawin. Kung bababa na o hihintayin na magsalita ang binata.

"Bumaba ka na." Mahina pero madiing wika ng binata.

"Hindi ka pa ba bababa?" Maang na tanong ni Chloe.

"No. May pupuntahan pa ako."

"Where?" Hindi niya napigilang itanong.

"None of your business." Masungit na tugon nito at nanatiling nakatingin lang ito sa unahan. Hindi man lang nito magawa siyang tignan.

At hindi maiwasang masaktan ni Chloe sa sinagot ng binata. Oo nga naman, it's none of her business. Ano nga ba ang karapatan niya na alamin kung saan pa nito gustong magpunta. Walang imik na lang siyang bumaba ng kotse, pagkasarang-pagkasara ng pinto ng sasakyan pagkababa niya, agad nang umalis ang sasakyan ng binata. Ni hindi muna hinintay na makapasok siya sa bahay.

****

A/N: Hope you enjoyed this chapter. Thank you!
Pasensya kung may mga wrong typos and grammar. Hehe! Not perfect.

If you liked this chapter, kindly press Like, Vote and Share. And leave some comments. Thankie Sweeties! 😙😙😙😘

And keep on supporting us. iamQVEEN, MissFranzAlexa, jdred24 MissJacee
Thankie!

👉Jheng👈

The Broken PrinceBasahin ang storyang ito ng LIBRE!