perfect

373 15 7

Gender bend alert!!!

Another short story! Enjoooy!

***

"Nayeon!"

No answer.

"Nayeoooon!"

Still no answer.

"YOO NAYEON!!!"

"Oh bakit, Jeongie? What's the problem?"

"What the heck is this mess? Bakit ang gulo ng walk-in closet natin?"

"I was looking for my favorite Hermes dress na gift ni Mina. Sorry."

"Nayeon naman. You know how I am. Ayoko ng magulo."

"Papalinis ko na lang kay Manang later."

"Please, ikaw na lang. Kasi pag hindi niya toh naayos ng ayon sa gusto mo, magagalit ka lang."

"Tinatamad ako eh. And besides, we're paying her to do that."

"Nayeon, para kang bata. Please, stop being immature and arrange this yourself. I'm gonna go change in the bathroom."

He turned his back on her and walked away. But as he arrived to the bathroom, he was taken aback by what he saw. Chaos. Utter chaos.

"Nayeon!"

He shouted again.

"Oh bakit nanaman?!"

She emerged to the bathroom.

"Pati ba naman yung banyo ang gulo?! Yung make-up mo, lotion and other things, nakakalat everywhere. Ano ba toh, kinalahid ng manok o binagyo?"

"Nagmamadali kasi ako niyan eh--"

"Puro ka naman katwiran! Ayusin mo naman toh, please?!"

He said, throwing his hands up in the air in frustation.

"Alam mo namang pagod ako, Nayeon, di ba? Lalo lang akong na-iistress kapag nakakakita ako ng ganito!"

She was speechless and watched him scold her.

"Ang tagal ko na ngang nawala, tapos ganito pa dadatnan ko? Nayeon naman, kwarto nating dalawa toh, NATING DALAWA!"

"Pero--"

"Anong pero? Walang pero pero! Di ba sinabi ko na sayo dati? Lagi ako nagiging patient sayo pag ginagawa mo toh. Pero this is the last straw! Ayusin mo toh! Stop acting like a child and be the adult that you are!"

He said, raising his voice, causing her to have tears in her eyes.

"Nayeon... Nayeonie... I'm..."

She stormed out before he could say anything else. Jeongyeon ran after her but to no avail, the guest room door was slammed in his face. And it was locked shut.

"Nayeon... Please... I'm sorry, di ko sinasadyang sabihin yun sayo..."

He persistently knocked on the door.

"Nayeon, love. Please, open the door. Mag-usap tayo..."

He can hear soft sobs from the other side of the door.

"Nayeon? Please. Manang! Pakikuha yung susi ng guest room!"

He shouted.

"Don't you dare Jeongyeon! Don't you dare open this door!"

"Sige na Nayeonie. Usap tayo, please. Sorry na."

"Just leave me alone muna, Jeong. Please."

Perfect ➳ 2yeon ✔Where stories live. Discover now