Chapter 29

774K 13.7K 4.8K
                  

Chapter 29
View

"Mommy, I'm so excited!"

Lyrae just can't hide her excitement while she's  buttoning her white shorts. She's wearing a plain hot pink shirt to pair with the short she's wearing.

I prepared her Keds shoes that she always use whenever we're going outside. She has more than ten pairs of shoes but she likes this one among all of them.

"I can see that you're very excited." sabi ko naman at saka tinapik ang kama. "Sit here so that I can tie your shoes."

She immediately did what I told her too.

Sean took a leave in the office just to spend this day with her daughter. Hindi ko alam kung ngayon lang ba nagleave si Sean o pati na rin sa mga susunod na araw. As the president of Sarto, I think that he shouldn't leave the company for too long pero mukhang wala akong magagawa.

"May mas importante pa ba sa anak natin?"

That's what he told me when I told him not to stay on hiatus for too long. Sarto needs him. Even if the company's already stable, baka mamaya'y magkaroon ng emergency or something that they will need him. But he didn't listen to any of that. Basta ang gusto niya'y makasama si Lyrae.

Ngayon ay nag-aya siyang pumunta ng Star City. Noong una'y plinano niyang sa Enchanted Kingdom nalang pero baka masiyado kaming gabihin kapag doon pa namin naisipang pumunta. He's willing to book a hotel to spend a night in Laguna. But in the end, we just asked Lyrae and she chose to go to Star City first. Tsaka na daw sa Enchanted Kingdom. Mas malapit din daw kasi ang Star City.

Our daughter chose something that's more feasible.

"Mommy, are there many rides in Star City?" she asked me while I'm tying her shoelace.

"Hmm... There are." hindi ko siguradong sagot dahil matagal na rin mula nang nakapunta ako sa Star City. "Most of the rides are extreme. You're only allowed to ride rides that are for children. But I'm pretty sure that you're going to enjoy today."

Bigla namang napanguso si Lyrae na tila mayroong iniisip.

"What's with that expression, baby?" malambing kong tanong sa kaniya.

"I wish that Daddy Brendt will be here with us." she said at nawala naman ang aking ngiti. "He said... he will take me to amusement parks eh..."

"Well, your Daddy's going to take you there now. He will be playing with you there." sabi upang malihis ang pag-iisip ni Lyrae kay Brendt kahit papaano.

"You will come rin po diba?" she asked for assurance.

Nakangiti naman akong tumango. "I will go with you and your Daddy." I assured her.

Nang matapos kong ipitan ang buhok ni Lyrae ay ipinasukbit ko na sa kaniya ang kaniyang backpack bago kami lumabas ng kwarto at bumaba.

After what happened last two days, Lyrae tried to be more open to Sean. Hindi na siya katulad noong una na nagtatago sa akin at hindi pinapansin si Sean kapag kinakausap siya. Kailangan ko lang talagang ipaintindi sa kaniya ang mangyayari.

Alam ko rin na kahit mahirap ay hindi naman matitiis ni Lyrae si Sean. He is her dad afterall. Parehong dugo ang dumadaloy sa kanilang dalawa.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon