Chương 331-334

19 0 0

Chương 331: Cho con mượn chơi một chút

Nam Cung Ngạo Nhật sinh ra hai nữ nhi, trưởng nữ Nam Cung Yên Nhi, út nữ Nam Cung Ngọc Nhi.

Bốn mươi năm trước --

Nam Cung Yên Nhi tuổi mười lăm xuân xanh, Nam Cung Ngọc Nhi chưa ra đời.

Lúc ấy, Nam Cung Yên Nhi tuổi xuân xanh, tuy chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng linh lực cũng đã sắp bằng phụ thân, Die nd da nl e q uu ydo n dưới Thánh đế Nam Cung Ngạo Nhật.

Người thống trị cao nhất Linh cung, chức vị Thánh đế này, cũng không phải cha truyền con nối, mà là do người có linh lực đứng đầu tiếp nhận.

Vì vậy, rõ ràng, linh lực Nam Cung Yên Nhi gần bằng Nam Cung Ngạo Nhật, tất nhiên là người được được chọn để tiếp nhận chức Thánh đế.

Theo cung quy, nếu Thánh đế đời tiếp theo của Linh cung là nam tử, như vậy trước khi nam tử tiếp nhận đế vị, để cho trăm vị trưởng lão đức cao vọng trọng, chọn lựa ra một vị Thánh hậu và lập hôn phối trong số các nữ tử ưu tú.

Ngược lại, nếu Thánh đế đời tiếp theo của Linh cung là nữ tử, trước khi nữ tử tiếp nhận đế vị, cũng để cho trăm vị trưởng lão đức cao vọng trọng, chọn lựa ra một vị Thánh hoàng và lập hôn phối trong số các nam tử ưu tú.

Nam Cung Liệt mười chín tuổi, từ lần đầu tiên gặp mặt Nam Cung Yên Nhi, trong lòng đã âm thầm thề, cuộc đời này không phải là Nam Cung Yên Nhi thì không cưới.

Nhưng --

Thánh đế đời tiếp theo của Linh cung, Nam Cung Yên Nhi đã trở thành người được chọn, nếu Nam Cung Liệt muốn cưới được nữ tử yêu thích, phải trở thành Thánh hoàng.

Chức vị Thánh hoàng chỉ có một, người ngưỡng mộ Nam Cung Yên Nhi lại có vô số, điều này cũng có ý nghĩa, dieendaanleequuydonn người muốn đoạt được chức vị Thánh hoàng cũng có rất nhiều.

Nếu Nam Cung Liệt muốn trở thành Thánh hoàng, thì phải đánh bại vô số "Tình địch".

Mà, điều kiện tiên quyết để trở thành Thánh hoàng, quan trọng nhất là trình độ linh lực. Người tham tuyển chọn có linh lực càng cao, cơ hội trở thành Thánh hoàng càng lớn.

Mặc dù linh lực của Nam Cung Liệt không thấp, nhưng hắn vẫn biết rõ, trong số kẻ tham gia tuyển chọn chức Thánh hoàng, có khối người có linh lực cao hơn hắn.

Vì vậy, nếu Nam Cung Liệt muốn trở thành Thánh hoàng, thành công cưới được nữ tử mình thương yêu, phải giă tăng linh lực của bản thân, để đánh bại tất cả đối thủ.

Vì vậy......

Cũng bởi vì Nam Cung Liệt muốn tăng linh lực, thuận lợi trở thành Thánh hoàng, lại dẫn đến viên thủy tinh đen của Ma tộc bị hủy, mấy vạn người Ma tộc đã tan thành mây khói.

Năm năm sau --

Út nữ của Nam Cung Ngạo Nhật, Nam Cung Ngọc Nhi ra đời.

Trưởng nữ của Nam Cung Ngạo Nhật, Nam Cung Yên Nhi đến tuổi xuân xanh hai mươi rồi, nên đến lúc chọn lựa Thánh hoàng, lập hôn phối rồi.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!