Phụ thân hành y cứu chữa rất nhiều người, nhưng cũng vì vậy mà có không ít kẻ thù. Những kẻ đó thấy kẻ thù của họ đã bị trọng thương, đều được phụ thân cứu chữa, nên muốn trút giận lên đầu phụ thân.

Vào một năm, khi phụ thân cùng mẫu thân đang ngắm hoa trong cốc, chợt có hai mươi mấy tên bịt mặt võ nghệ cao cường xông vào.

Dù phụ thân đã tung độc phấn làm những kẻ bịt mặt chết tại chỗ, nhưng vẫn có một tên võ công cao cường nhất trong số đó, trước khi mất mạng đã đánh mẫu thân một chưởng trí mạng.

Một chưởng kia không chỉ phá hủy lục phủ ngũ tạng, mà còn làm hắn thoi thóp trong bụng mẹ. Nếu không phải vì y thuật của phụ thân cực kỳ cao minh, hắn sẽ không sống được quá một ly trà.

Tuy tạm thời bảo vệ được mạng của hai mẹ con, nhưng phụ thân biết rõ, nếu không tìm được Vãn Hồn Thảo, tính mạng của mẫu tử hai người chỉ giữ được trong vòng hai tháng.

Phụ thân cũng biết, gốc cây quý hiếm ngàn năm chỉ có một đó, đã bị Long Diệu Hoàng ban cho vị Thái Tử năm đó là Hiên Viên Cực, cũng chính là cha của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly.

Vì vậy phụ thân cả đêm lẻn vào phủ Thái Tử, muốn trộm Vãn Hồn Thảo ngàn năm. Nhưng khi người vào dược phòng phủ Thái Tử tìm kiếm lại không thấy.

Đang lúc phụ thân chuẩn bị rời đi, thử đi những nơi khác tìm kiếm, chợt ngửi thấy mùi hương của Vãn Hồn Thảo từ một căn phòng truyền tới.

Người vui mừng vào phòng, lại phát hiện một nữ nhân thanh tú đang cầm trong tay Vãn Hồn Thảo, chuẩn bị cho Hiên Viên Cực ăn, lúc đó Hiên Viên Cực bị các hoàng tử khác thuê sát thủ cắt đứt gân chân, đau đớn nằm trên giường.

Chỉ cần ăn Vãn Hồn Thảo, chân hắn sẽ khỏi hẳn. Mà với y thuật của phụ thân, cũng có thể chữa trị cho hắn.

Điểm khác nhau là, ăn Vãn Hồn Thảo sẽ lập tức khỏi hẳn mà không bị đau đớn.Nhưng nếu để phụ thân chữa trị, Hiên Viên Cực sẽ phải chịu đau đớn ba canh giờ. Bởi vì, trong quá trình chữa trị, nhất định phải dùng đến mấy chục loại độc phấn, mà lại không thể dùng giải dược khống chế.

Từ trước đến giờ phụ thân luôn làm việc thiện, người biết nếu không cướp Vãn Hồn Thảo, sẽ không thể cứu mạng mẫu thân và mình. Nhưng nếu trắng trợn cướp đi, Hiên Viên Cực sẽ trở thành một phế nhân.

Trong lòng phụ thân rất mâu thuẫn, vì thế người đã nói ý tưởng này ra với Hiên Viên Cực. Khẩn cầu Hiên Viên Cực cùng nữ tử kia cho ông Vãn Hồn Thảo, đồng thời để ông chữa trị cho Hiên Viên Cực.

Thật ra thì trong lòng phụ thân cũng biết, như thế có hơi ích kỷ, nhất định họ sẽ không đồng ý đề nghị hoang đường của người.

Rõ ràng có thể khỏi ngay lập tức, lại đổi thành phải trị liệu ba canh giờ và phải chịu đau đớn suốt quá trình trị liệu, e rằng bất luận là ai, cũng sẽ không chấp nhận.

Nhưng vì cứu tính mạng mình và mẫu thân, phụ thân đã quyết định, nếu hai người không chấp nhận, người sẽ trắng trợn cướp đoạt.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!