Chương 81-90

65 0 0

Chương 81: Chỉ mảnh treo chuông

"Vô Ngân công tử, con chồn nhỏ này tạm thời giao cho ngươi, ta cùng Thượng Quan tướng quân lập tức xuống núi đi Hổ Báo Doanh." Hiên Viên Diễm khẽ cười, đem tiểu kim chồn Cầu Cầu đưa cho Vô Ngân công tử.

Quân đội Long Diệu không nhận thức người, chỉ nhận thức binh phù. Mà Long Diệu Hoàng triều có ba khối binh phù, là long phù, sư phù (sư tử), ưng phù (chim ưng).

Long phù trong tay hắn, có thể hiệu lệnh tám mươi vạn tướng sĩ của Hổ Báo Doanh. Sư phù trong tay Khương thái hậu, có thể hiệu lệnh tám mươi vạn tướng sĩ của Huyền Sư Doanh. Ưng phù trong tay đại tướng quân Thượng Quan Hạo, có thể hiệu lệnh sáu mươi vạn tướng sĩ của Hắc Ưng Doanh.

๖ۣۜDiendanlequydon.comLúc trước Hiên Viên Kỳ bắt Nguyệt nhi từ phủ tướng quân, chính là muốn lợi dụng tính mạng của Nguyệt nhi uy hiếp Thượng Quan Hạo giao ra Ưng phù. Bởi vì chỉ cần có được Ưng phù trong tay Thượng Quan Hạo, Khương thái hậu chắc chắn thắng hắn.

Nhưng mà bà ta đem hết thủ đoạn ra, cũng không lấy được Ưng phù trong tay Thượng Quan Hạo. Hơn nữa còn để Huyết Tỳ Bà rơi vào tay Nguyệt nhi, cái lão yêu bà Khương thái hậu kia đã hết kiên nhẫn rồi.

Bà ta điều động Huyền Sư Doanh bao vây diệt trừ Hổ Báo Doanh của mình, mà Thượng Quan Hạo yêu thương Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đã đồng ý lấy ra Ưng phù, điều động sáu mươi vạn binh của Hắc Ưng Doanh hỗ trợ Hổ Báo Doanh đối phó Khương thái hậu.

Khương thái hậu nếu muốn điều động Huyền Sư Doanh, vậy bà ta phải mang theo Sư phù. Nếu hắn thừa dịp Hổ Báo Doanh cùng Hắc Ưng Doanh chế trụ được Huyền Sư Doanh, nghĩ biện pháp đoạt Sư phù trên người Khương thái hậu, như vậy Huyền Sư Doanh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Khương thái hậu, có thể giúp Long Diệu thoát khỏi một hồi tương tàn.

"Hiên Viên Diễm, ba mươi vạn tinh binh của Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc chặn ở sườn núi, ngươi cùng Thượng Quan tướng quân làm sao xuống núi đi Hổ Báo Doanh a?" Vô Ngân công tử thân thủ tiếp nhận Cầu Cầu, hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diễm.

Giờ phút này thuộc hạ của Hiên Viên Diễm và thị vệ của Thượng Quan Hạo không tới trăm người, nếu muốn lấy trăm người tấn công ba mươi vạn tinh binh của Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc, chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Nếu bọn họ không thể thuận lợi xuống núi, làm sao chỉ huy Hổ Báo Doanh cùng Hắc Ưng Doanh a?

"Diễm nếu đoán trước được Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong sẽ chặn đường ở sườn núi, há lại không chuẩn bị sao, chàng đã sớm âm thầm phái người đào hầm từ đỉnh núi xuống chân núi rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển mắt, mở miệng nói.

"Thì ra là thế, chiến thần Thụy vương quả nhiên danh bất hư truyền a." Vô Ngân công tử hơi nhếch mày, khâm phục nói.

Khương thái hậu điều động Huyền Sư Doanh bao vây tiêu giệt Hổ Báo Doanh, hẳn là đã đoán được Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong sẽ giúp bà ta chặn Hiên Viên Diễm ở sườn núi. Nếu đã không có Hiên Viên Diễm chỉ huy, Huyền Sư Doanh đột nhiên bao vây Hổ Báo Doanh, nhất định sẽ toàn thắng.

Đặc Công Tà PhiRead this story for FREE!