twice collections

403 7 0

Kung naghahanap ka ng kabaklaan, kalokohan, kalandian at katangahan ng twice! Welcome ka dito!

P.S. this book may contain facts, updates, shits nd what so ever. Basta related sa twice, push na yan!

P.P.S. wag sana ma-offend sa mga jokes or kung ano man ang maisusulat ko dito. Pawang kagaguhan lang, pasensiya na ;)

Teudoongie Collections ➳ TWCWhere stories live. Discover now