Neka pitanja i odgovori 5

100 2 9
                  


Pozdrav evo još pitanja

Pa krenimo:

Pa krenimo:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


1.Što znam oboje pa oboje preferiam,onako oboje mi zvuči romantično.

2.Ne znam možda znam a možda i ne znam.

3.Nešto mi se neda raditi test inteligencije.

4.Istok,zapad,sjever ,jug.

5.Ja više volim Fiziku.

6.Postavite mi bili koje pitanje.

7.Kiša.

8.Sjedim ,i ništa ne radim.

9.Volim med.

I to je to nadam se da ste uživali u čitanju.

Podnevne glupostiWhere stories live. Discover now