18

387 18 0

Aku membuka pintu almari pakaian ku.

Dan aku terus berfikir.

Bagaimana aku boleh melihat diriku yang berlumuran darah terbaring didalam almari itu.

Horror StoriesWhere stories live. Discover now