Twenty five

1.7K 65 8

Liked by kissesdelavin, donny, janinavela and 81, 012 others

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Liked by kissesdelavin, donny, janinavela and 81, 012 others

hannahpangilinan: I love us. 💗

📷:@donny

3, 219 comments

janinavela: I wanna meet her someday huhuhu

Dkanna: Omgggg. Pangilinan na ba si @kissesdelavin ?

donny: but I love her the most 💖

ellapangilinanx: I love you both!

kissesdelavin: Thank you guys so much. I love you!

Liked by hannahpangilinan, ellapangilinanx, donny and 83, 430 others

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Liked by hannahpangilinan, ellapangilinanx, donny and 83, 430 others

kissesdelavin: One of the most bittersweet days of my life. I love you so much & the unbreakable sisterly bond we have. Let's start counting down the days, aye? 💗 @hannahpangilinan @ellapangilinanx

➖ comment disabled

Liked by benjpangilinan, donny, kissesdelavin and 43, 320 others

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Liked by benjpangilinan, donny, kissesdelavin and 43, 320 others

ellapangilinanx: we got drunk on the night we saw you, so let's get drunk on 'till the day we get to see you again. After all, soulmates always always always end up together. 💗 I love you, Kirsten!

4, 309 comments

dkbabies: Hala?? Anong meron????

platumbabies: Tekaaaaa lang namaaan!! Ano ibig sabihin nito?

annedk's: Hindi naman naghiwalay si mom and dad diba?

donny: 😞😞😞

donutkiss-o: Bakit sad si dad @donny

Liked by markuspaulrobert, imiñigopascual, edward_barber and 98, 430 others

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Liked by markuspaulrobert, imiñigopascual, edward_barber and 98, 430 others

donny: I'll miss waking up next to you, doing stupid things with you, walking at the busy street, doing surprise & having late night conversation. But most of all, I'll miss my ball of sunshine, my goofball, my everything. 😞 I love you so much, bub.

➖ comments disabled

Somebody out thereBasahin ang storyang ito ng LIBRE!