025

1.3K 130 29


ex: kochanie, przepraszam

me: za?

ex: nie zdradziłaś mnie

me: wiem to, justin

ex: przyjedź na policję

me: co?

me: justin do cholery

me: na jaką policję?

ex: wytłumaczę ci jak przyjedziesz, proszę

me: ugh, już jadę

ex: cokolwiek się stanie to wiedz, że cię kocham

me: za chwilę będę

texting with ex   | jbWhere stories live. Discover now