Chapter 28

711K 14.4K 4.5K
                  

Chapter 2
Blame

"Baby... Lyrae, this will be your new home." nakangiting sabi ni Sean nang makapasok kami sa loob ng aming bahay.

Nilibot ko rin ang tingin ko sa unang palapag ng bahay at tiningala ang ikawalang palapag. Medyo marami ring nagbago sa bahay. Ganoon pa rin ang kulay ng mga dingding at kisame. Nag-iba lang ay ang kulay ng carpet na nagsisilbing lapag ng bahay at pati na rin ang ibang mga kagamitan.

"Do you want to look at the garden?" he asked Lyrae. "We also have a swimming pool here. You can swim anytime you want."

Ngumuso naman si Lyrae at saka kumapit sa akin. Bahagya pa siyang nagtago sa aking likuran para hindi siya malapitan ni Sean.

"Rae, lumapit ka muna sa daddy mo." I tried to persuade her and slightly shook my arm para mapabitaw siya sa akin.

Umiling ang anak ko at mas lalong isiniksik ang kaniyang sarili sakin. "I don't want." she stubbornly said. "I want daddy. I want Daddy Brendt."

I know that it will be hard for Lyrae to accept the truth at hindi niya agarang maiintindihan ang lahat ng kailangan niyang intindihin. We need to be patient for her to realize things.

Sinabi naman ni Sean sa akin that he's willing to wait patiently for Lyrae to accept him as her real father pero alam ko kung gaanong kasakit ang mararamdaman niya sa paghihintay na 'yon.

"Rae, napag-usapan na natin 'to kagabi diba?" kalmado kong sabi sa kaniya. "Uuwi na muna ang daddy Brendt mo sa Davao. May aayusin lang siya doon pero babalik din siya after 2 weeks."

Nahirapan si Brendt na iwan kaming dalawa ni Lyrae lalo na't kasama na namin ngayon si Sean ngunit hindi niya pwedeng ipagpaliban ang kaniyang trabaho. Masiyado siyang madaming kailangan na gawin at tapusin lalo na kung iiwanan niya ito ng matagal para manatili rito sa Maynila.

Kahit si Lyrae rin ay hindi agad napapayag sa pag-alis ni Brendt at ayaw niya ring umuwi rito sa bahay.

"Your Daddy's here naman." I said and smiled, pertaining to Sean. "He really wants to play with you and get to know you better."

Lyrae just pursed her cherry thin lips and looked around the house, pretending that she didn't hear what I just said.

"Uhm... Let's go to Lyrae's room." nag-aalangang sabi ni Sean. "Mauna na kayong umakyat. I'll follow the both of you."

Tumango naman ako at hinawakan ang kamay ni Lyrae upang alalayan siya sa pag-akyat sa hagdanan.

"To the right." he ordered and we quickly turned right.

The brown door before turned to pink. It's impossible that he was able to renovate a part of this house for Lyrae in just a small amount of time.

"This room was renovated four years ago." sabi niya nang mapansing nakatitig lang ako sa pintuan at tila iniisip kung paano kaagad nagkaroon ng kwarto si Lyrae.

Nang lumapit siya upang buksan ang pintuan ay lumipat si Lyrae sa kabilang side ko kung saan makakalayo siya kay Sean.

Sean gave her a tired smile nang mapansin niya ang paglayo ng kaniyang anak sa simpleng paglapit niya.

It pains me to see him trying so hard just to be close to our daughter. I can see him trying to endure all the pain. He uses his smile to plaster all the pain but it was like a see–through band-aid that I can see through it.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon