17

1K 65 6

Пътувахме към вкъщи, за да си взема малко багаж. Отворих снимката която ни направи Ани и си я сложих за тапет. Ето как един мъж се появи от нищото и обърка животът ми. Не беше това, което си представях, но бях по-щастлива от всякога. Погледнах го тайничко и се усмихнах на себе си, а после докоснах огърлицата си и пръстенът.

--Утре ще дойдеш ли с мен?-попита ме откъсвайки ме от мислите ми.

-Къде?

-На тренировката ми, с момчетата тренираме баскетбол.

-Ще дойда- усмихнах се и го целунах по бузата.-Ще те гледам как тренираш.

-На това се надявах- каза паркирайки пред нас.

-Ще влезеш или ще ме изчакаш тук?

-Ще те изчакаам, кажи им че във сряда ще вечеряме с тях.

-Добре- усмихнах се и целунах бузата му, а после слязох от колата и влязох вкъщи- Мамо прибрах се- извиках и си събух обувките, а мама ме извика в кухнята.

-Ще вечеряш ли с нас?

-Мамо аз....ще спя в Алекс- иззчервих се

-Ахаа. Добре. Той къде е?

-Отвън, във сряда ще вечеряме всички заедно- усмихнах се- Каза да ти кажа.

-Добре.Хайде върви да не те чака.

-Нямаш нищо против да спя в тях?

-Не, той е добър човек.

-Добре мамо, аз отивам да си взема нещата...

-Тук съм- изкикотих се и седнах на предната седалка.

-Липссваше ми мо малка принцесо0 каза целувайки устните ми- Сега може да отидем на нашия хълм или в парка, където си избереш.

-На хълма, но да вземем сладолед....

-Обичам шоколад- казах отхапвайки си от сладоледът. Вече бяхме на хълмът и бяхме седнали на тревата.

-Дай да го опитам.

-Ето - и му подадох сладоледът си.

-Не от този- изхили се и се наведе към мен, а устните му докоснаха моител-Мм толкова е вкусен- и ме целуна пак придърпввайки ме в скутът си.

-Ще си изцапаш тениската- прошепнах тихо, а той се изхили и ме целуна пак.

-не ми пука бебче- каза целувайки ме отново, а ръццете му се плъзнаха по дупеето ми стискайки го леко.

Just a love storyRead this story for FREE!