Giới thiệu

293 9 1

Ta xin lỗi "hẹn gặp nàng ở kiếp sau"
Vệt nắng cuối cùng rơi xuống cũng là lúc ánh mắt ấy khẽ chìm vào màn đêm đen lạnh lẽo, Yến Tuân buông mình trong vô thức.

Anh một vị 'Tổng tài máu lạnh' cái tên mà trong giới tài chính không ai không biết đến , sẵn sàng sát phạt những ai cản bước tiến của hắn trên thương trường.Một người không gần nữ sắc,hay đừng mong bao giờ ai thấy bên cạnh kẻ máu lạnh đó có bóng hồng nào, vì hắn quá kén chọn? Hay là vì coi thường những người con gái thực dụng họ chỉ biết đến đàn ông cho họ tiền tài....Hay vị 'Tổng tài của chúng ta là 'gay' vì chỉ thấy đi cùng Mã Khãi.
Đó là lời  bàn luận sau lưng hắn trong cái đám nhân viên làm thì ít mà hóng hớt thì nhiều. Chỉ khi 'Tổng tài máu lạnh dùng ánh mắt lạnh băng kia quét ngang thì năng xuất của mớ nhân viên kia như được gắn tên lữa.
Hay hắn đang chờ đợi một ai đó,ai đó khiến hắn trở nên quái lạ ái đó khiến hắn thay đổi các quy tắc trong mắt người khác?
Mã Khãi...? Cô gái quái đảng kia khiến tổng tài cười? Có thể mình hoa mắt chăng?

Ngần ấy thời gian cô cũng xuất hiện trước mắt anh ,nhưng bên cạnh cô có người đàn ông khác. Người đó là ai? Anh trai? Anh nuôi ? Bạn trai? Người yêu? Nhưng dù là gì đi nữa thì liệu anh có thể buông tay để cô vụt mất ngay trước mắt hay đứng nhìn cô được hạnh phúc? Hay vị 'Tổng tài máu lạnh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình.

 Người đó là ai? Anh trai? Anh nuôi ? Bạn trai? Người yêu? Nhưng dù là gì đi nữa thì liệu anh có thể buông tay để cô vụt mất ngay trước mắt hay đứng nhìn cô được hạnh phúc? Hay vị 'Tổng tài máu lạnh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Vợ cũ của bổn thiếu giaRead this story for FREE!