Svet

33 11 0

Už si niekedy pozoroval
ladné šije lúk?
Kde ako chĺpky rastie tráva,
kvety ako pehy.
Stromy sú vlasy
a jazerá oči.
Svet je krásny ako bytosť živá,
ťažko je uveriť jeho dokonalosti.
Často si myslím, že je to sen,
ktorý sa rozplynie, keď skončí noc.
Ale nie,
ten sen stále trvá.

Básne a iné psaníčkaRead this story for FREE!