Syn človeka

34 10 0

Poznám takého týpka,
volajú ho
Synom človeka.
Je to môj priateľ,
vždy pri mne stojí.
Chytá ma, keď padám,
Pomáha mi vstať.
Ráno ma budí
a večer
mi pomáha spať.
Nerozumiem mu,
a predsa On mne áno.
Aj keď mu ublížim,
On ma ľúbi stále.
Tak vďaka,
milý môj Ježiš.

Básne a iné psaníčkaRead this story for FREE!