PN: Móc Sắt 2

8.7K 288 66

Kim Lăng nói: "Cái ghế kia đặt rất gần đầu giường ta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kim Lăng nói: "Cái ghế kia đặt rất gần đầu giường ta. Ban đầu không thấy ai cả, lát sau tự dưng có một người áo đen ngồi đó."

Kim Lăng muốn nhìn rõ mặt ấy, nhưng người này lại cúi thấp đầu, nửa mái tóc dài rủ xuống che mặt, toàn thân chỉ lộ ra một đôi tay trắng xóa, khoác lên thành ghế.

Cậu lặng lẽ điều chỉnh vị trí cái gương. Nhưng cổ tay vừa cử động, hình như cảm nhận được cái gì, cô gái kia chậm rãi ngẩng đầu lên.

Gương mặt đó, rải rác mấy chục vết đao máu me đầm đìa.

Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ lắm, còn đám tiểu bối đứa nào cũng nghe đến đần mặt ra.

"Chờ đã?" Lam Cảnh Nghi đặt một bát cháo xuống trước mặt Kim Lăng, nói, "Nữ quỷ? Sao lại là nữ quỷ? Ngươi bị dọa đến ngu người nên nhìn lầm luôn rồi phải không ..."

Kim Lăng đập bàn: "Thà nghe ai khác nói ta ngu ngốc còn hơn nghe ngươi nói. Tuy gương mặt ấy bê bết máu lại còn bị tóc che, căn bản không nhìn rõ, nhưng búi tóc và y phục đều là kiểu dáng của phụ nữ trẻ, chắc chắn không sai. Là chúng ta tìm sai hướng." Cậu nói, "Tuy trên móc sắt đích thực có oán khí chưa tan, nhưng kẻ quấy phá trong nhà trắng chỉ e không phải Tay Móc Câu."

"Sao ngươi sao không chịu khó nhìn kỹ một chút để thấy rõ diện mạo... Không chừng còn có thể căn cứ vào nét đặc trưng của gương mặt, tỷ như nốt ruồi hoặc là cái bớt gì gì đó để điều tra thân phận của nàng."

Kim Lăng nổi giận: "Ngươi tưởng ta không muốn chắc? Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng ma nữ này cảm nhận được ánh sáng phản xạ của cái gương, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ta. Cái gương chiếu đến đôi mắt nàng, ta bất cẩn đối mắt với nàng."

Nếu nhìn trộm bị tà túy phát hiện, vậy thì tuyệt đối không thể nhìn tiếp, nhất định phải bỏ ngay cái gương xuống, nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ say. Nếu không làm thế, e là sẽ kích phát hung tính của tà vật, khiến sát ý bùng phát. Lam Cảnh Nghi nói: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật..."

Mọi người đua nhau bàn tán: "Nhưng bóng người in trong đôi mắt của tên trộm không phải là phụ nữ."

"Không thấy chưa chắc đã không tồn tại, có thể tên trộm nhìn lệch hướng..."

"Không phải, nữ quỷ này, tại sao lại là nữ quỷ cơ chứ, nàng là ai!"

Lam Tư Truy nói: "Mặt cô gái này bị chém vào chục đao, rất có thể đây là một trong số nhiều người bị Tay Móc Câu hại. Thứ Kim Lăng thấy nhất định là oán khí tàn ảnh của nàng."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now