Chương 113

18.3K 450 71

Vong Tiện (Tam)

Vong Tiện (Tam)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.
.
.

Ngày hôm sau, sau cái ngày gặp được vợ chồng La Thanh Dương, hai người đi đến một thị trấn nhỏ ở Quảng Lăng.Ngụy Vô Tiện giơ tay khoát lên giữa trán, nhìn thấy phía trước có một tửu lâu, ở giữa có gắn cờ hiệu chiêu bài đang lay động theo chiều gió, trên lá cờ có in một biểu tượng hoa văn đặc biệt, hắn nói: "Đến phía trước nghỉ ngơi chút đi."Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sóng vai bước tới.Sau cái lần ở miếu Quan Âm tại Vân Mộng đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ kết bạn cùng đi, mang theo Tiểu Bình Quả cùng nhau đi khắp bốn phương du săn*, nghe được nơi nào có tà ma quỷ quái làm loạn, quấy nhiễu dân sinh liền tiến vào điều tra, nhấc tay giải quyết, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, nhận biết được những phong tục của dân địa phương. Cứ như vậy qua ba tháng, bịt tai như không nghe thấy những chuyện ở Tiên Môn, rất là ung dung tự tại. (Du săn: vừa dạo chơi vừa săn bắt.)Chỉ là, người chung quy cũng không thể nào vĩnh viễn không để ý đến chuyện bên ngoài, tiêu dao lâu như vậy rồi, cũng nên hỏi thăm tình hình hiện tại một chút.Tiến vào tửu quán, ngồi vào cái bàn ở trong một góc hẻo lánh không dễ gây chú ý, tiểu nhị thấy có khách liền tiến lên bắt chuyện, quan sát dung mạo phong thái của hai người, nhìn thấy bên hông Lam Vong Cơ có đeo bội kiếm, lại nhìn bên hông Ngụy Vô Tiện đeo cây sáo, trong lòng nhịn không được đem bọn họ so sánh với hai vị nào đó có liên hệ cùng nhau. Xem xét dáng vẻ khoảng chừng một hồi lâu, xác thực vị khách nhân bạch y này không có đeo đai buộc trán của Cô Tô Lam thị, còn người cuối cùng thì không xác định được.Ngụy Vô Tiện muốn uống rượu, Lam Vong Cơ thì lại chọn vài món ăn. Ngụy Vô Tiện nghe âm thanh trầm thấp của y gọi tên các món ăn, một tay chóng quai hàm, trên mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Chờ tiểu nhị tính toán xong đi xuống chuẩn bị thức ăn, hắn mới nói: "Gọi nhiều thức ăn như vậy, ngươi ăn hết được sao?"Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hớp, nhạt tiếng nói: "Ngồi yên."Ngụy Vô Tiện nói: "Trong chén không có trà.""..." Lam Vong Cơ đem chén trà rót đầy, một lần nữa đưa đến bên miệng.Một lát sau, y lại nói: "... Ngồi yên."Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không phải vẫn đang ngồi yên hay sao? Ta cũng không giống như kiểu trước đây ngồi mà còn đem chân để ở trên bàn."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now