Chương 101

16.3K 426 293


Hận Sinh (Nhị)


Chương trước: Nói xong, Ngụy Vô Tiện khàn cả giọng quát: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật lòng muốn lên giường với ngươi!"______________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương trước: Nói xong, Ngụy Vô Tiện khàn cả giọng quát: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật lòng muốn lên giường với ngươi!"
____________
__________________

"..."

"..."

"..."

"..."

Trong một mảnh tĩnh mịch lặng ngắt như tờ, Tị Trần thẳng tắp rơi bịch xuống đất.

Tay trái Kim Quang Dao khẽ lật, ngón giữa kéo ra năm sợi dây huyền cầm kích thước không đồng đều, một đầu khác cố định ở bên thắt lưng kim hoàng, tay phải thì ở trên dây đàn xẹt qua nhanh, boong boong tấu lên.

Trước khi hắn kéo dây đàn, Lam Hi Thần liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Đừng nghe!"

Nhưng đã chậm, các tu sĩ Lan Lăng Kim thị nhất định đã được chủ nhân dặn dò, đã có phòng bị, đều lường trước được một bước này nên đã lấy tay che lỗ tai lại, vận linh lực cản lại tiếng đàn, Lam Vong Cơ lại không biết ám hiệu của bọn họ, bỏ lỡ thời cơ phòng ngự tốt nhất, thu toàn bộ đoạn giai điệu quỷ dị này vào trong tai. Cho đến khi y muốn ngăn lại, linh lực đã không thể nào vận chuyển tự nhiên được nữa.

Kim Quang Dao buông lỏng tay, mấy sợi dây đàn lại sưu sưu lui trở về trong đai lưng, giống như bội kiếm của hắn, quấn ở bên thắt lưng. Hiện tại, Lam Vong Cơ đã mất đi linh lực, không có gì uy hiếp, trên cổ Ngụy Vô Tiện cũng có một sợi dây đàn, đương nhiên cũng được thu hồi lại.

Đau đớn rất nhỏ ở trên cổ đã biến mất, Ngụy Vô Tiện liền không thể chờ đợi mà hướng về phía Lam Vong Cơ chạy tới.

Lời thổ lộ long trời lở đất mới vừa rồi của hắn, giống như thương lôi quán thể*, oanh tạc khiến Lam Vong Cơ đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, trên khuôn mặt luôn luôn không có một tia gợn sóng, thế nhưng khó có được hiện ra vài tia mờ mịt cùng ngây thơ. (Thương lôi quán thể: đại khái là nói giống như bị sét đánh trúng á.)

Bị Ngụy Vô Tiện mở ra hai tay ôm ngang bên eo, liều mạng ôm chặt, tuy đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, thân thể Lam Vong Cơ lại phảng phất như đã biến thành một bức tượng gỗ nặng nề, cứng đến mức ngay cả hai tay cũng không biết nên để vào đâu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, những lời ta nói vừa rồi, ngươi có nghe được không?!"

Lam Vong Cơ đôi môi giật giật, qua một thời gian dài, ngập ngừng lên tiếng: "Ngươi..."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now