Chapter 27

841K 15.1K 6.2K
                  

Chapter 27
Current

Binalot kami ng katahimikan ni Brendt habang patungo kami sa bahay ni Tito Anton upang kunin na si Lyrae. Ni isa sa aming dalawa ay walang nagtakang magsalita.

Even if I want to talk to him, I don't even know how to start the conversation.

Naguguluhan pa rin ako sa mga binitawang salita sa akin ni Sean. Those words weren't the words that I expected to hear from him. Mas lalo tuloy naging mahirap para sa akin na iproseso ang mga sinabi niya.

Nang madaanan namin si Lyrae ay lumipat ako sa backseat upang samahan siya doon. Pinakita niya sa akin ang mga bagong laruan na ibinili sa kaniya ni Tito Anton. I mildly scolded her because I told her not just to accept gifts that can spoil her pero kalaunan ay nakipaglaro na rin ako sa kaniya hanggang sa napagod siya at nakatulog.

Binuhat naman siya ni Brendt nang makarating kami sa bahay. Nang mailapag siya ni Brendt sa kaniyang kama ay kitang-kita ko ang nag-aalalang itsura ni Brendt habang nakatingin kay Lyrae na mahimbing na natutulog.

"We need to send Lyrae back to Davao." sabi ni Brendt nang tumungo ako sa aking kwarto at sinundan niya ako.

Kahit na umaakto kaming dalawa na parang mag-asawa na sa harapan ni Lyrae ay hindi pa rin kami nagsasalo sa isang kwarto. Maging sa Davao ay sa magkaibang kwarto kami natutulog.

"You know I can't do that, Brendt." sabi ko naman sa kaniya.

"And why is that?" nakakunot-noo niyang tanong sa akin.

Nilingon ko naman siya. "I already told you before we went here, Brendt." sabi ko. "Ayokong maiwan si Lyrae doon na ang kasama niya lang ay ang mga yaya niya."

"But Sean's already looking for her, Sandra." he problematically said. "I saw how determined Sean is earlier when he mentioned that he wants to meet Lyrae. Alam kong gagawin niya ang lahat para lang makita si Lyrae."

I just let out a deep sigh while looking at Brendt who's overthinking himself.

"Maybe I should hire a bodyguard for Lyrae." he suddenly thought and said. "Two bodyguards will do right?"

"Brendt, you're being overprotective." I told him.

"I'll be gone for three days. I'm going back to Davao. I need to check on our business there." sabi niya. "I will leave the day after tomorrow. Gusto ko mabantayan kayong dalawa at lalo na si Lyrae. Mapapanatag lang ako habang wala ako kapag may bodyguards kayong dalawa."

"You don't have to protect us from Sean. Lalo na si Lyrae dahil wala siyang gagawing masama kay Lyrae. She's his daughter." paalala ko naman sa kaniya.

Kung dati'y tutol na tutol ako, pero ngayo'y unti-unti na akong sumasang-ayon sa pagtatagpo ng mag-ama.

Iniisip ko ang sinabi sa akin ni Sean na wala naman siyang balak guluhin ang buhay ni Lyrae. He only wants to see her. Maybe I could let him meet her, but I won't introduce him to her as her real father.

"What has gotten into you, Sandra?" Brendt sounded so suspicious. "You just met him again and now you act like you don't care about him meeting Lyrae. Iyon ang pinaka-pinoproblema natin bago tayo pumunta dito sa Maynila pero parang wala ka ng pakialam sa mga pwedeng mangyari."

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon