author note!! pls read!!!

30.2K 569 54

guys! may balak po akong gumawa ng book2! pero di ko po maipapangako na parating may ud..kasi po may pasok

and may problema ako kasi po hindi ako makaisip ng title! pwede po ba kayong magsuggest? pls! para po masimulan ko na po yung book 2!

yun lang po pls po comment ur suggestion! thank you po in advance!!

SCHOOL OF MAGICS [Editing]Where stories live. Discover now